Fingerplan 2017 - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Kapitel 1 – Hovedstadsområdet. 2 ... Kortbilag A: Hovedstadsområdet og de fire geografiske områdetyper. 14 ... Afgrænsning af de grønne kiler fremgår af kort-.

Fingerplan 2017 - Planloven - Erhvervsstyrelsen- Relaterede dokumenter

Fingerplan 2017 - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Kapitel 1 – Hovedstadsområdet. 2 ... Kortbilag A: Hovedstadsområdet og de fire geografiske områdetyper. 14 ... Afgrænsning af de grønne kiler fremgår af kort-.

Anvendelsen af 11 arealer i Fingerplan 2007 - Planloven

Hovedstadsområde og forbeholdes virksomheder i miljøklasse 7. ... Der er foretaget et skøn over de miljøklasser, der kan planlægges for i reservationerne.

Redegørelse - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Middelalderbyen og Fisketorvet. I Hovedstadsområdet i alt er ... der i Roskilde, Køge, Frederikssund, Rødovre, Hvidovre, Brøndby og Al- bertslund kommuner ...

Miljøkonsekvensrapport - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Ressourcer og affald omhandler projektets forbrug af ressourcer samt produktion af affald ... I 2012 blev testcenteret i Østerild i Thisted kommune indviet med syv ...

erhvervsejendomme - Planloven - Erhvervsstyrelsen

16. okt 2017 ... markedet for erhvervsejendomme samt mulighederne for ... benhavn og Aarhus, men også efter ejendomme målrettet levering af dagligvarer, hvor layoutet effek‐ ... støtte virksomhedens salgs‐ og udviklingsafdelinger.

Miljøkonsekvensrapport Østerild - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Nationale testcenter for vindmøller i Østerild ... Det vurderes at støjgrænserne for øvrige enkeltboliger i det åbne land og støjfølsom arealanvendelse vil kunne ...

hyldager bakker - Planloven - Erhvervsstyrelsen

23. jan 2019 ... Desuden vil der blive etableret en adgangsvej øst for projektområdet i Kongsholmparken. Se Figur 2-7. Adgangsvejen fra Kongsholm Allé vil ...

Albertslund Kommune - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Kokkedal-Hørsholm har som et af de befolkningsmæssigt største byområder i det ydre ... Området betjenes af en række buslinjer, herunder S-bussen 500S.

Oversigt over anvendelseskategorier - Planloven - Erhvervsstyrelsen

11. feb 2019 ... erhvervstyper, der passer under de øvrige specifikke anvendelseskategorier relateret til erhvervsområde. Aktuel. Erhvervsområde. Kontor- og ...

WOW-Park Billund - Planloven - Erhvervsstyrelsen

8. okt 2018 ... op til max. 25 m's højde. 3.4. Åbningstider og besøgstal. Sæsonen starter ugen før påske med enkelte lukkedage i løbet af ugen og lukker ned.

VVM- redegørelse og miljøvurdering - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Gammelhavn, Vejle - Bidrag til VVM Vurdering af konsekvenser for detailhandelen, udarbejdet ... Brenntag Nordic A/S på Vejle Havn. Virksomheden er omfattet ...

Vejledning om landzoneadministration - Planloven - Erhvervsstyrelsen

2. nov 2019 ... værksteder, tegnestuer, revisorfirmaer, advokatfirmaer, ejendomsmæglerfirmaer, frisørsaloner, kliniker, naturskoler, naturvejledningscentre, ...

Viftrup Biogas - Planloven - Erhvervsstyrelsen

13. mar 2019 ... Kemikalier, som fældningskemikalier til svovl, fx flydende jernchlorid, opbevares i dunke med spildbakker under og i øvrigt i bygning med tag ...

Vejledning til kort.plandata.dk - Planloven - Erhvervsstyrelsen

28. mar 2018 ... Værktøjet giver mulighed for at måle omtrentlig afstand og areal på kortet. FIGUR 10: MÅL LÆNGDE/AREAL. I dialogboksen der åbnes skal du ...

Bilag 2 Scopingnotat Østerild - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Alice Brohus Skriver. Gl. Feggesundvej 134, Amtoft, Vesløs: ... boliger og arealer efter reglerne i BEK 1736 af 21. december 2015, dvs. på boligens facade for ...

solrødgård klima- og miljøpark - Planloven - Erhvervsstyrelsen

13. maj 2019 ... HCR står for Hillerød Central Renseanlæg. 2.3 Klima- og Miljøpark Solrødgård (Hovedforslag. – og det tilpassede hovedforslag). Baggrund for ...

Evt. Revision af Fingerplan 2017 vedr. støjzone omkring ...

12. dec 2018 ... havn, Kastrup og ved Roskilde Lufthavn, Tune, som er vist på ... Område 2 til klubhuse, flyveskole, udstillings- og salgskontorer og lignende.

Fingerplan - Naturstyrelsen

1 Tomgangsopgørelsen er baseret på Oline-Lokalebørs Statistikken. Samlet boligrummelighed – status pr. 1. 1. 2006. Antal boliger. 45.000. 2.200. 2.200. 2.100.

Fingerplan 2013 - Naturstyrelsen

forbindelse til Frederikssundsmotorvej og vejnettet i Hornsherred ... Kortbilag B.1: Linjeføring og stationer på kommende letbane på Ring 3. Kilde: Bilag 1 i ...

The Fingerplan Biking in Copenhagen

Kongelundsvej. Tårnbyvej. Saltværksvej. Amager Landevej. Saltværksvej. Amager Strandvej. Hedegaardsvej. Slusevej. Arne Jacobsens Allé. Tårnbyvej.

MBU/ØU/KB Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2019 og ...

21. mar 2019 ... Albertslund Kommune mener ikke, at høringssvar fra LOOP CITY m.fl. om ... forlænges til Herfølge og der udpege ny grøn kile ved Køge.

Forslag til Fingerplan 2013 - Region Hovedstaden

Kokkedal. Kongens Nytorv. København H. Køge. Køge Nord. Lufthavnen. Lyngby. Nordhavn. Ny Ellebjerg ... værksteder, indendørs legeland. Lejrens dobbelt-.

Høringsnotat vedrørende forslag til Fingerplan 2019 Indledning ...

29. mar 2019 ... Møller, Peter Gubbertsen, Barbara Villekjær, Thomas Jannich ... Mikkelsen, Axel Højer Pedersen, Louise Christensen, Henrik Aabom, Sara.

Side 1 / 5 Køge Kommunes høringssvar til forslag til Fingerplan ...

11. mar 2019 ... allerede i dag togbetjent med Lille Syd banen, og med åbningen af. København-Ringsted banen og den nye Køge Nord station vil potentialet ...

Idekatalog - Planloven

ninger, en dagligvarebutik og en biograf. Via en ... vikling. Banegårdscentret i Odense og Bruuns Gal- ... DK: Bruun´s Galeri Århus, Odense, Høje Taastrup,.

Untitled - Planloven

Dato: Dato: For: Frederiksberg Kommune. For: MT Højgaard A/S. Navn: Jørgen Glenthøj. Titel: Borgmester. Dato: Navn: XX. Titel: Direktør. Navn: Ulrik Winge.

Dialogforum om turismeplanlægning - Planloven

Niels-Henrik Larsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Sanne Kjær, Naturstyrelsen (formand). Sekretariat. Ditte Christensen ved Naturstyrelsen: Jane Kragh ...

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i ... - Planloven

5. jan 2007 ... i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, januar 2007. Indhold ... Hummingen Camping ønsker at op- føre 54 sommerhuse indenfor om-.

for container- og ny krydstogtterminal nr. 4 med ... - Planloven

11. okt 2019 ... at udledningen fra krydstogtskibe fra terminal 1-4 ikke medfører bidrag ... tidspunkt, hvor CMP og By & Havn etablerer landstrøm på Oceankaj.

60168-102 LCH FINSENSVEJ 12 ... - Planloven

11. apr 2018 ... FINSENSVEJ 12 - UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE ... p-pladser mellem den nye adgang og adgangen til p-pladsen ved SuperBrugsen.

Landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i ... - Planloven

20. okt 2008 ... udlægges yderligere 12 sommerhusgrunde på Aarø i Haderslev Kommune ... Kort over Årø. Det foreslåede område til udlæg af sommerhuse er.

Vejledning om detailhandelsplanlægning - Planloven

Der skelnes mellem daglig- og udvalgsvarer samt butik- ker, der forhandler særlig ... for ikke noget til hinder for, at en ejer kan eje flere eller alle butikker i et ...

Planloven i praksis - Naturstyrelsen

Særlige regler for hovedstaden, kyster og detailhandel ... Hovedstaden og Østjylland ... gældende planer og bestemmelser i anden areallovgivning. zoneKort.

teknik og miljø - Planloven

28. nov 2018 ... Viby Centret og i Storcenter Nord. Flere større dagligva- rebutikker i centrene vil være i overensstemmelse med hensigten i Kommuneplan ...

Vejledning om VVM i planloven - Naturstyrelsen

strerbar forøgelse af trafikken som følge af udvidelsen. Der skulle heller ikke opfø- res flere parkeringspladser. Den visuelle påvirkning vurderedes at være ...

Detailhandel i byerne - Planloven

det centrale torv, Springvandspladsen. Nye trafikstrømme skaber ... af Ros Torv, der har 70 butikker og 15 ... boghandel, vinhandel/delikatesse med mere.