Nørreport. Billetten koste - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Svejbæk, hvor billetten var gyldig i alle zoner i Hovedstadsområdet og også ... hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort,.

Nørreport. Billetten koste - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro- Relaterede dokumenter

Nørreport. Billetten koste - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Svejbæk, hvor billetten var gyldig i alle zoner i Hovedstadsområdet og også ... hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort,.

DSB Øre - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

27. jun 2013 ... tider på otte uger eller mere som standard hos Skånetrafiken. En frist på 30 dage fra hændelsen kunne dermed nemt blive overskredet, og en ...

tis. - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Midttrafik. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 ... Klagerens datter rejste den 10. april 2012 med buslinje 6A i Aarhus.

DSB S-tog A - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

27. jun 2013 ... marts 2013 med S-tog linje C i retning fra Frederikssund til Islev station i zone 02. Klageren har hverken til DSB S-tog eller over for ankenævnet ...

DSB St - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

på den ene side, at hun skulle prøve at sende sin klage igen via DSB's hjemmeside, men på ... jævnfør nærmere oplysning på www.dinoffentligetransport.dk.

DSB S-tog Kl - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Klageren anmodede efterfølgende DSB S-tog om at annullere kontrolafgiften, ... kontrolafgift på håndterminalen, har vi desværre somme tider problemer med ...

DSB S-tog - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

31. jan 2011 ... 4800 Nykøbing F. Indklagede: DSB S-tog A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:.

DSB - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

ning til DSB's regel om glemt periodekort og oplyste samtidig, at det var klagerens ... har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, der ikke kan kontrolleres, fx hvis ...

DSB S-tog CV - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

21. nov 2014 ... samme takstområde, som Hovedstaden er. ... På zonekort på stationen er der adgang til vejledning i, hvordan den rejsende skal læse kortet for.

Z.02 - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

19. feb 2013 ... med stoppestedsnavne og zoner på de enkelte stoppesteder, samt at zonetavlen er den ... Oversigt over stoppesteder og zoner på linje 150s: ...

DSB S-tog A/S - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

DSB S-tog A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand ...

Arriva Tog A - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

fik-Øst” til Hammerum, som ligger i takstområde ”Midttrafik Vest”. ... rådet Midttrafik-Vest. ... priser/billetter/ungdomskort/hvor-kan-du-bruge-ungdomskort/):.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO ...

FynBus. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på børnebillet. ... Man skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort ved påstigning af bussen.

DSB Fjern - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

rende uddannelseskort kunne vælge den dag, hvor man skulle bruge kortet, og i leveringstiden kunne købe billetter, som man efterfølgende kunne få refunderet.

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO ...

ikke kan se, at det er sammenklappet cykel, så kan den tages med som bagage. Det er ikke seri- øst. Movias ledelse har da heller ikke været i stand til at angive ...

Movia C - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Stoppesteder buslinje 4A: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at da hun steg på bussen, trykkede hun ”godkend ...

DSB CVRnummer - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

DSB afviste dette i e-mail af 11. august 2017 med den begrundelse, at man som ... er en betingelse, at der er rejst med billet, klippekort, rejsekort eller et Bus & Tog Årskort. ... a) refusion af billettens fulde pris på de betingelser, som gjaldt.

klippede da han så mig. - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

I buslinje 4A er der indstigning ad midterdørene og udstigning ad for- og bagdør. ... Den 6. februar 2014 anmodede klageren Movia om at annullere sønnens ...

DSB Fjer - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

7. nov 2016 ... DSB er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af administrationsgebyr, standard- billet, renter samt gebyrer og omkostninger, ...

Rejsekort Ku - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Klageren anmodede den 28. maj 2017 Rejsekort Kundecenter v/DSB om at give ham ... andre kunder som føler sig uretfærdig behandlet (jvf. bl.a. trustpilot.dk ...

Movia - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Ifølge klageren satte han sig ind i bussen med henblik på at forny sit månedskort, men inden han nåede dette, steg der kontrollører på bussen. Efter bussen ...

Arriva Tog A/S - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Taktsten for manglende cykelbillet er 100 kr. ” Fra Midttrafiks hjemmeside: ”Midttrafik app. Med Midttrafik app kan du købe billetter og klippekort til Midttrafiks ...

Rejsekort Kun - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

AFGØRELSE: Rejsekort Kundecenter v/Movia skal foranledige, at der til klageren udstedes et rejsekort flex samt et rejsekort personligt med samme rabattrin, ...

Midttrafik - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Midttrafik. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen in- den påstigning. Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften ...

ARRIVA tog CV - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Klageren skulle den 20. juni 2016 rejse fra Aarhus st. til Silkeborg st. med Arriva Tog. Forinden købte han i billetautomaten på stationen en billet til 90 kr.

Indklagede - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

15. dec 2015 ... at klageren fremviste et mobilperiodekort gyldig for rejser i zone 01 og 02, hvorfor der blev ud- stedt en kontrolafgift, at følgende står i de fælles ...

Ankenævnets - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

13.19.06 så [klageren] har fået sin kontrolafgift mellem Højby og Vig. Bane. Afgang Station. Dato. Pl. ank. Pl. afg. Ank. Afg. Odsherredbanen 191054 ...

DSB CVRnu - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

juli 2016 rejse med tog fra Hamborg til Ringkøbing. De havde forud for rejsen købt gennemgående billetter hos DSB med planlagt afgang fra Hamborg. HBF kl. 14: ...

Midttrafik CV - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

31. okt 2017 ... Klageren er bosiddende i Aarhus, hvor han jævnligt benytter kollektiv ... kår, som de passagerer, der kan købe klippekort via deres telefoner, ...

DSB Klagen ved - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

25. jun 2012 ... Rejsetidsgaranti- billet på baggrund af et forsinket tog den 30. december 2010 ... http://www.dsb.dk/kundeservice/rejsetidsgaranti/dsb-basis- ...

Flixbus Danm - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Indklagede: Flixbus Danmark ApS ... Flixbus er berettiget til at afvise kravet om godtgørelse. ... læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget ...

Rejsekort Kunde - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Spærring af klagerens rejsekort flex, så hun i stedet må rejse på rejse- ... Med et rejsekort Anonym har klager ikke on-line adgang til en rejsehistorik over ...

FlixBus Danma - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

FlixBus Danmark ApS skal ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet, da de under sagens ... følgende bookingbekræftelse for udrejsen den 9. februar 2018: ”. ” Og billet: ... 2, herunder vilkår i andre aftaler, som hænger sammen med den.

som gav mig denne regning…… - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Indklagede: DSB S-tog A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Spørgsmål om girokortet anses for modtaget. Ankenævnets.

Rejsekort Kund - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

״Jeg rejser fra ishøj til dybbølsbro, men glemmer at tjekke ud ved dybbølsbro. Tog videre med kombardo ekspressen til århus, hvor jeg brugte rejsekortet igen.

Aarhus Letbane - Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

8200 Aarhus. Indklagede: Aarhus Letbane v/Midttrafik ... Jeg har anmodet om togets gps log for stationer Stjernepladsen og Aarhus Universitet, da kontrollen har.