grundtvig studier - Tidsskrift.dk

og småbølger i “Strandbakken ved Egeløkke”, begge fra samlingen. Saga, 1811.26 Grundtvigs øvrige billedsprog i VK 1812 omfatter hen. 24 Lundgreen-Nielsen ...

grundtvig studier - Tidsskrift.dk- Relaterede dokumenter

grundtvig studier - Tidsskrift.dk

og småbølger i “Strandbakken ved Egeløkke”, begge fra samlingen. Saga, 1811.26 Grundtvigs øvrige billedsprog i VK 1812 omfatter hen. 24 Lundgreen-Nielsen ...

Grundtvig - Tidsskrift.dk

komne første bog - "Maskeradeballet i Dannemark 1808" med undertitlen "Et ... Widmanns fremstilling kan vi inddrage Lars Thunbergs påvisning af, hvorledes ... Kopernikus byggede på Kepler, og Kepler byggede på Brahes nøjagtige ... I 2. udgave af "bønnebogen” er rækkefølgen af rimordene "Døbte" og "kiøbte" ændret ...

NFS Grundtvig - Tidsskrift.dk

kunne sikre hans flugt fra et tabt væddemål, men Thor løb ham op og fangede ham (Nordens Mythologi, US V, 703, jf. Resen 1665, fabel. 59). Hvem der har syet ...

NFS Grundtvig og naturalismen - Tidsskrift.dk

og naturalismen diskuteres i sin helhed. Naturalisme-begrebet. Begreber som “Naturalisme” og “naturalistisk” dukker op i den euro pæiske litteratur i ...

Grundtvig og fundamentalismen - Tidsskrift.dk

nadver, her først og fremmest den apostoliske trosbekendelse, er kirkens og kristendommens grundlag, og at skriften skal lægges “paa. Alteret” (US IV, 547), ...

Grundtvig på Grønlandsk - Tidsskrift.dk

udvalg af Grundtvigs salmer og sange, oversat til grønlandsk af digteren Frederik Nielsen. Omslaget, der ... Og senere: »Dengang fik jeg den overbevisning, at den grundtvigske kristendom ... fordi han elsker de små mennesker ... For dig er det vigtigste af alt denne Guds nåde. Den fik du, min sjæl! din Gud, der lod sig føde,.

Højskolen og Grundtvig - Tidsskrift.dk

En redegørelse for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at virkeliggøre dem. Center for Grundtvig-Studier, Aarhus ...

Grundtvig i Kina - Tidsskrift.dk

1909, hvor det kinesiske kejserrige lå i sine sidste krampetrækninger, og følge ... Kejserrigets sidste år ... West, Århus: Aarhus University Press, 1995, pp.

Grundtvig og mystikken - Tidsskrift.dk

Teologisk er mystikken ofte nært forbundet med panteismen (Gud er alt), og i den kristne mystik træder Kristi betydning derfor som regel stærkt i baggrunden, ...

grundtvig i 1867 - Tidsskrift.dk

men bekræftes på en smuk måde af det sidste af de digte, som her første gang ... Af dette haaber jeg, det vil være Dem klart, at der er to Ting jeg vogter mig for og som ... Rolands sværd og Heimdals Gjallarhorn (»sin gyldne Lur«). — Lin. 44:.

Totaldigteren Grundtvig - Tidsskrift.dk

Det er til allersidst i Digteren Grundtvig (Borum 1983), Poul. Borum ... Herefter vender Borum tilbage til Grundtvigs placering i en meget ... industri” 1945, 4).

Digteren Grundtvig - Tidsskrift.dk

digter. Der var digte, som han kaldte intet mindre end fuldendte blandt andet i ... overbevist om, at Grundtvig er Danmarks største digter. ... på svensk romantik.

Grundtvig og David - Tidsskrift.dk

Svend Bjerg & Søren Holst, Den gyldne harpe. Poetisk teologi i Davids og. Grundtvigs salmer. Forlaget Alfa, Frederiksberg 2011, 288 s., 279 kr. At beskæftige sig ...

Grundtvig og censuren - Tidsskrift.dk

frækt epigram imod cancellipræsident og justitsminister F.J. Kaas i. 1814 (62-63) ... Snorres groteske myte (i Skåldskaparmål) om Lokes tabte væddemål med.

Grundtvig og Brorson - Tidsskrift.dk

fem julesalmer, seks påskesalmer samt »For al den Deel«. Sammenlignet med Kingo må ... blev optaget. (Den sidste findes dog i et hefte med julesalmer til dron.

Den unge Grundtvig og Norge - Tidsskrift.dk

Fornuftens Ideer, men Grundtvig holdt saa stivt ved Systemet, at han end ikke i ... Schmidt har kendt J. L. Heibergs »Julespøg og Nytaarsløjer«, der efter hans ...

Grundtvig, dyden og kærligheden - Tidsskrift.dk

begrebet dyd i sin artikel, og det er tydeligt, at tro, håb og kærlighed hos Grundtvig ... i karakterudvikling” eller - med et citat fra den - tanker om “ædel. Væxt i Dyd ...

Grundtvig, Laub og kirkesangen - Tidsskrift.dk

sang. Teologi og poesi i Grundtvigs salmedigtning. I modsætning til al anden digtning, må ... (fra 1890 ved Holmens Kirke), Thomas Laub tog udgangspunkt i, da.

Grundtvig og guldalderens København - Tidsskrift.dk

luft ved - næppe alt for ofte - at spadsere i Rosenborg Have eller på volden ved ... brændende alter med slangestaven var i øvrigt genbrug fra en tilsva rende ...

Grundtvig i europæisk åndsliv - Tidsskrift.dk

de. Tænker man sig nu vendepunktet eller midten som noget for sig, så når vi til et andet eventyrtal, nemlig 7, som også er tallet på de såkaldte chakrer, yogaens ...

Grundtvig og Rødding Højskole - Tidsskrift.dk

Først må man dog stille spørgsmålet, hvad det overhovedet vil sige, at en højskole er grundtvigsk. Ordet er jo ikke éntydigt. Ikke alene kan den grundtvigske ...

Herder og Grundtvig - sonderinger - Tidsskrift.dk

gering af filosofien, som romantikken muliggør, udmønter sig i tab i ... fra Kant, og den tyske idealisme såvel som den gryende romantik. Dertil kom at den ...

Den oldengelske digtning og Grundtvig - Tidsskrift.dk

lys til at skinne for skabte på jord, og han prydede hver en plet i ... linjer: "Den skumle død, den forbandede ulv, har spredt dine får og splittet din hjord", som ...

grundtvig og den engelske liberalisme - Tidsskrift.dk

Den engelske liberalisme. Adam Smith er den engelske liberalismes fader. ... I hele denne offentlige debat må G. havde mødt liberalismens ideer, og at G. fulgte ...

Grundtvig og Søren Kierkegaard - Tidsskrift.dk

eller en hindring for det at blive kristen, men som en forudsætning ... »Menneske først - og kristen så«. ... Johannes Sløk: »Eksistentialisme«, Kbh. 1964, s. 17.

Grundtvig i økumenisk perspektiv - Tidsskrift.dk

Trosbekendelsen er således både vilkår for optagelse i samfundet og det ... Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst, 2. Oplag,.

Fra Grundtvig-litteraturen Et prægtigt erindringsværk - Tidsskrift.dk

prøve at »gemme« min taknemmelighed mod mit hjem og de mange, der har ledet og ... og jeg går hjem med sejersklang, ... ved at trække på samme hammel.

Samtalen mellem Grundtvig og Kierkegaard - Tidsskrift.dk

Sven Erik Werner har foræret mig en fremragende slutsætning til denne anmeldelse: “Den historisk betingede, men også kunstigt skabte polarisering mellem ...

Grundtvig og den første folkehøjskoles mænd. - Tidsskrift.dk

Af Roar Skovmand. ... Den første folkehøjskole, der blev grundlagt i Danmark, var ikke ... værket, men fik ikke sin afhandling, der er en hel lille bog, trykt før.

Andragogy and NFS Grundtvig: A critical link - Tidsskrift.dk

topics rests on an elaborate documentary study which is summarized in the bibliographic ... Copenhagen: Institut for Dansk Kirkehistorie. (English language ...

Sangmotivets funktion i to tekstrettelser hos Grundtvig - Tidsskrift.dk

Kiærlighedens Ild, indgyd / Os Helgenlivets søde Himmelfryd” (GSV IV,. 161). Både kendskab til og udtryk for kærligheden som kendetegn for pinsen er således ...

En Grundtvig-salme teologisk fortolket - Tidsskrift.dk

det samme for salmen som for enhver anden tekst, at den lever sit selvstændige liv, når ... 2 Jf. fx Grundtvigs “Høst-Sang” fra 1844 (“Nu falmer Skoven trindt om.

Fra Grundtvig-litteraturen Easter flower! what would ... - Tidsskrift.dk

den ved Vor Frelsers Kirke i København synge “Den signede dag med fryd vi ser” ... Det er, som disse eksempel viser, svært at oversætte en poetisk tekst over-.

Grundtvig-litteratur 1974-1978 - Tidsskrift.dk

vm [d: Viggo Mortensen] (Information 17.2. 1977). ... 163-64), Viggo Mortensen (Grundtvig-Studier 1977-78, s. ... Tidsskrifiet Den frie Lærerskole (Ollerup) XVII:2.

Grundtvig om samfundspagt, gensidig frihed og ... - Tidsskrift.dk

Grundtvig om samfundspagt, gensidig frihed og menneskerettigheder i ca. 1840: Med en kommenteret tekstudgivelse. A f Kim Arne Pedersen. Som baggrund for ...

Grundtvig på tysk, Schriften in Auswahl - Tidsskrift.dk

tysk oversættelse falder i tre hovedkapitler - kaldet: 1: Historisch poetische Schriften, 2: ... ideligt udtrykte sin foragt for, han tvivlede også stærkt på, at hans.