Romantik - Arkiv for Dansk Litteratur

Grundtvig: "Strandbakken ved. Egeløkke", i Saga. Nytaarsgave for 1812, 1811). Og der kunne dannes en filosofi om historiens væsen og forløb samt relation til ...

Romantik - Arkiv for Dansk Litteratur- Relaterede dokumenter

Romantik - Arkiv for Dansk Litteratur

Grundtvig: "Strandbakken ved. Egeløkke", i Saga. Nytaarsgave for 1812, 1811). Og der kunne dannes en filosofi om historiens væsen og forløb samt relation til ...

Herman Bang Det Dansk - Arkiv for Dansk Litteratur

som antologiklassikere i danskundervisningen, således især "Pernille" og "Foran Alteret" fra den første samling og ... Denne novelle regnes gerne som det første.

JC Hostrup Det Da - Arkiv for Dansk Litteratur

Navnlig fremhæves Hostrups replikindividualisme, det sagtes naturlige mundtlighed, hvorved han nærmer sig H.C. Andersen. "Hostrup er den Troeste blandt de ...

JP Jacobsen - Arkiv for Dansk Litteratur

Modtagelse. Tekstoplysninger. Bibliografi. Jørn Erslev Andersen. Indledning. At se tingene an. I sin korte levetid udgav J.P. Jacobsen en række tekster af vidt forskellig art: introduktioner til ... Steffen Arndal, "'Illusionistische Kunst'.

Symbolismen - Arkiv for Dansk Litteratur

konventionelle symboler alle vegne i teksten, hvorimod der snarere er tale om, ... fortæller om Germand Gladensvend og hans mislykkede forsøg på at få den.

HC Andersen De - Arkiv for Dansk Litteratur

opvækst, gennembruds- og etableringsperiode falder sammen med den udklingende ... uanset, om det er tings-eventyr som "Den standhaftige Tinsoldat" og senere ... til at finde lykken i nøjsomheden, en folkelig morale skåret til efter, hvad ...

Ernesto Dalgas De - Arkiv for Dansk Litteratur

meget alvorligt, og han blev ramt i sin egen praksis af de slette udsigter for onanister, som han alvorligt mente truede hele landets fremtid: hvis nu de unge ...

Poul Chievitz Det D - Arkiv for Dansk Litteratur

min Fætter fortalte den, og han fortalte den ganske vist saaledes som den virkelig er ... behandling af emnet er anderledes kras og direkte, og han kan samtidigt ...

Carsten Hauch Det - Arkiv for Dansk Litteratur

findes mellem meget forskellige dyr (knoglebygningen i menneskets hånd, sælens luffe og ... Den sidste lærte ham at spille guitar, men egentlige venner blev de ikke. ... et privat Brev fra en Mand, til hvem han har sagt: 'at der siden Gøthes bedste Tid ... heroiske modfigurer er også mere flade i tegningen, men den Jeanne ...

Thøger Larsen De - Arkiv for Dansk Litteratur

Født 1875, selvlært, vestjyde, klinet til Lemvig, og så med et digt som "Jens Højby" - det er ... fortæller og han holdt ved en gammel, nærmest magisk kristendom som gav gode historier. ... vækkelse som en indsnævring af barndommens livsverden. ... analyser og et væsentligt bidrag om dets placering i europæisk idéhistorie.

Schack Staffeldt - Arkiv for Dansk Litteratur

Schack Staffeldt og den rivalisering, som var en del af baggrunden for Staffeldts ... evergreen »Indvielsen« (SD 1 238), hvor »en anden Natur« blot er et ...

Adam Oehlenschläger - Arkiv for Dansk Litteratur

til lejligheden, optræder Oehlenschläger på linje med andre store danske ... Således ser Oehlenschläger f.eks. guden Thor i al hans vælde, ... Anna Nielsen.

Gustav Wied De - Arkiv for Dansk Litteratur

Indledning. Over for eftertiden står Gustav Wied som et menneske, der vil chokere, en malcontent, enten ... Hun gjorde drengenes regnskab op hver lørdag og de fik af faren de prygl, de havde gjort sig ... roman, dialogisk skrevet i seks afsnit.

Emil Aarestrup - Arkiv for Dansk Litteratur

det ellers lystige og fandenivoldske digt "Dyrehaugen" (Digte (1838); SS III, 153.) ... (jf. note 1), er trelinjet, tit anråbende, og gerne med yderlinjerne rimede og ...

Jeppe Aakjær - Arkiv for Dansk Litteratur

Aakjær ind på Jenle (et jysk udtryk for enlig, ensom). Mange års ... iskageboder, lykkehjul, gynger o.m.a. Alkohol var strengt forbudt, så man måtte nøjes med.

af Adda Ravnkilde - Arkiv for Dansk Litteratur

slapsvans, han hele tiden har været. Astrids tålmodighed er dog stor, troligt bekræfter hun ham i alle hans luftkasteller lige indtil det punkt, hvor han forsøger at ...

Thomas Kingo - Arkiv for Dansk Litteratur

'skæbne' og 'lykke', misforstår man en verslinie som "Mit lius i lychens nat" (SS I, 79). ... danske Sprog) eller i kommentarerne til Kingos værker (SS VI og Thomas ... hver har sin opgave og plads, der alle er ærefulde, fordi de rettelig realiseres ...

Sophus Claussen D - Arkiv for Dansk Litteratur

... digte, som udkom i 1896. I Paris mødte Claussen i 1893 den danske Karen Topsøe, som hans forelskede sig voldsomt i, og som han skrev kærlighedsdigte.

Download forfatterportræt (PDF) - Arkiv for Dansk Litteratur

nøgleroman om tidens fashionable selskab. Det er synd, for mere end en sladderbog er. Efterladte Breve en stærk og gennemfølt skildring af, hvordan en ...

Jens Baggesen Det D - Arkiv for Dansk Litteratur

Ligesom i de homeriske digte indgår der et stort apparat af guder foruden mere lokalt ... and Italy by Mr. Yorick, 1768) havde indført som et sikkert stiltræk i en ...

Johannes Ewald - Arkiv for Dansk Litteratur

europæisk litteratur; højdepunkter af stringent analyse og uansvarlig leg, vellystige, filosofiske, ironiske ... fremhæver han sin sproglige kraft og den fornyelse af dansk litteratur, hans digtning betyder. ... Og Harpen falder af den svage Haand! -.

Carl Bagger Det Danske S - Arkiv for Dansk Litteratur

Som vandkoldt Liig midt i min Ungdoms Aar;. Jeg bærer Urnen rundt omkring som Tigger,. Jeg, som engang besad saa rig en Vaar! Jeg bærer paa min egen ...

Anders Bording Det Dans - Arkiv for Dansk Litteratur

Mellem 1642 og 1677 skrev Bording mere end 200 digte, heriblandt 44 ... dronning Sofie Amalie (1628-85), hvis musiske og letlevende hof tillige fungerede som.

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Mogens ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk). Forfatter: ... afstamning fra Leda ejer et svanelignende slør, hvormed hun ligesom sine søstre flyver til fjerne søer for at ... tjener - men han ønsker nu at give hende friheden tilbage. Rørt over dette ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Andersen, H. C. ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk). Forfatter: Andersen, H. C.. Titel: Den grimme Ælling. Anvendt udgave: H.C. Andersens Eventyr bd. II. Det Danske ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Søren ...

Roland), den italienske renæssances lyriske epos om den tapre ridder i blindt ... adelsmanden Kay Lykke - kendt som den store elsker der kom galt af sted da ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Flemming ...

Tidligst sker det vistnok i Martin Hammerichs "Danmarks og Norges Litteratur" (1864), ... Brøndsteds tekst rummer et tidligt (det tidligste?) eksempel på eftertidens ... Flemming Conrad: "Konkurrencen 1818 om en dansk nationalsang" i: Dansk ...

Naturalisme / Det moderne gennembrud - Arkiv for Dansk Litteratur

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) ... Realisme og impressionisme ... ikke alene, ej heller hans syn på impressionismen som en konsekvens af realismen ...

Tycho Brahe Det Danske - Arkiv for Dansk Litteratur

Andre digte udspringer af det sociale liv omkring Uraniborg. ... Med stor selvfølelse erklærer Tycho her at han nu, efter års arbejde på det projekt der blev.

Steffens, Henrich Titel - Arkiv for Dansk Litteratur

Cronstedt: Axel Fredrik C. (1722-65), svensk kemiker og mineralog, ... fæste lid til den træhest, som grækerne havde anbragt uden for bymuren, før de.

Af Erna Juel-Hansen - Arkiv for Dansk Litteratur

kunstsnedker, velorienteret og ikke mindst velskabt. I tilbøjeligheden for denne mand er både hendes krop og hendes hoved med, og de begynder deres ...

Morten Tjalve Titel - Arkiv for Dansk Litteratur

Forfatter: Morten Tjalve ... dem antikvarisk, og alligevel vendte han om aftenen hjem til Lyngby med forloren skildpadde ... for at sløre, at hovedpersonerne Johanne og Morten blot er dæknavne for Ingeborg ... og der sang en Fugl foroven. (...).

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Sten ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk). Forfatter: ... naar der blot et Livslys flammer. - Hvis med ... det, som en ung Sjæl længes efter" (RF V 86). Hendes hu ...

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Steffens ...

hvor man uvilligen overvindes i en ulige Kamp, alle Modsigelser maatte hæves, ... Mennesket kan aande frit, hvor intet indskrænker ham uden Fornuftens evige Love. ... Anmeldelsen fylder 25 sider, så den har måttet fordeles på to af tidsskriftets numre (nr. ... De forsøgte at finde nyt land til bosættelse, først i det nuværende.

NFS Grundtvig Anvendt udgave - Arkiv for Dansk Litteratur

på barndoms- og skoleårene og "Strandbakken ved Egeløkke" ( US II 98-101 >) om et åndeligt gennembrud; sagakvadene består af en ballade om Morten ...

Staffeldt, AW Schack von Titel - Arkiv for Dansk Litteratur

Forfatter: Staffeldt, A. W. Schack von ... Indvielsen. Jeg sad paa Pynten ved Sundets Bred,. Himlene smilte, Og saae med Længsel i Dybet ned, ... 2 af 2 sider.