NFS Grundtvig Anvendt udgave - Arkiv for Dansk Litteratur

på barndoms- og skoleårene og "Strandbakken ved Egeløkke" ( US II 98-101 >) om et åndeligt gennembrud; sagakvadene består af en ballade om Morten ...

NFS Grundtvig Anvendt udgave - Arkiv for Dansk Litteratur- Relaterede dokumenter

NFS Grundtvig Anvendt udgave - Arkiv for Dansk Litteratur

på barndoms- og skoleårene og "Strandbakken ved Egeløkke" ( US II 98-101 >) om et åndeligt gennembrud; sagakvadene består af en ballade om Morten ...

Johan Skjoldborg Anvendt udgave - Arkiv for Dansk Litteratur

Skjoldborg: 'Gyldholm'«. I: *Læsninger i dansk litteratur 1900-1940 . 1997. S. 27-44. Gregersen, Ellen Amtoft og Ingvard Jakobsen, Hannæs. Folk og egn. 1995.

Peter Zeeberg Titel: Saxo Anvendt udgave - Arkiv for Dansk Litteratur

Det nye hos Saxo er at tankegangen nu overføres fra Roms og Verdens historie til Danmarks historie. Heraf følger at Danmark som rige er lige så gammelt som ...

Janet Garton Titel: Erik Skram Anvendt udgave - Arkiv for Dansk ...

Denne beskrivelsen av Erik Skrams syn på hans egen ungdom, som han uttrykker det i et brev til Amalie Müller 11/3/83, kunne underskrives av mange av hans ...

Holger Drachmann Anvendt udgave: Holger Drac - Arkiv for Dansk ...

Midtvejs; hvad har vel den skinsyge Død ... Christensen, hvad der også turde ske for hans læsere; men digteren tog sig så ... V. Jensens prosadigte (i hans.

Christian Winther Anvendt udgave: Christian Wint - Arkiv for Dansk ...

høje kærlighed til en uopnåelig kvinde af høj byrd, parret med en mere frit udfoldet erotik på et socialt lavere plan). ... som tilfældigt opdager sin hustrus utroskab.

Christian Richardt Anvendt udgave: Christian Rich - Arkiv for Dansk ...

"Lær mig" (med førstelinien: "Lær mig Nattens Stjerne") - begge skrevet i den samme dalende trokæiske rytme, der var hans yndlingsversemål - og fablen om ...

Karl Gjellerup Anvendt udgave: Karl Gjelleru - Arkiv for Dansk ...

Hun var søster til Mathilde Fibiger (1830-72), som med sin bog Tolv Breve (1851), ... at han får afslag, da han frier til sin elskede, grossererdatteren Amalie ... møjsommeligt med det samme tema i manuskriptet til Niels Lyhne, der udkom året ...

Herman Bang Det Dansk - Arkiv for Dansk Litteratur

som antologiklassikere i danskundervisningen, således især "Pernille" og "Foran Alteret" fra den første samling og ... Denne novelle regnes gerne som det første.

Symbolismen - Arkiv for Dansk Litteratur

konventionelle symboler alle vegne i teksten, hvorimod der snarere er tale om, ... fortæller om Germand Gladensvend og hans mislykkede forsøg på at få den.

Romantik - Arkiv for Dansk Litteratur

Grundtvig: "Strandbakken ved. Egeløkke", i Saga. Nytaarsgave for 1812, 1811). Og der kunne dannes en filosofi om historiens væsen og forløb samt relation til ...

JC Hostrup Det Da - Arkiv for Dansk Litteratur

Navnlig fremhæves Hostrups replikindividualisme, det sagtes naturlige mundtlighed, hvorved han nærmer sig H.C. Andersen. "Hostrup er den Troeste blandt de ...

HC Andersen De - Arkiv for Dansk Litteratur

opvækst, gennembruds- og etableringsperiode falder sammen med den udklingende ... uanset, om det er tings-eventyr som "Den standhaftige Tinsoldat" og senere ... til at finde lykken i nøjsomheden, en folkelig morale skåret til efter, hvad ...

JP Jacobsen - Arkiv for Dansk Litteratur

Modtagelse. Tekstoplysninger. Bibliografi. Jørn Erslev Andersen. Indledning. At se tingene an. I sin korte levetid udgav J.P. Jacobsen en række tekster af vidt forskellig art: introduktioner til ... Steffen Arndal, "'Illusionistische Kunst'.

Emil Aarestrup - Arkiv for Dansk Litteratur

det ellers lystige og fandenivoldske digt "Dyrehaugen" (Digte (1838); SS III, 153.) ... (jf. note 1), er trelinjet, tit anråbende, og gerne med yderlinjerne rimede og ...

Thøger Larsen De - Arkiv for Dansk Litteratur

Født 1875, selvlært, vestjyde, klinet til Lemvig, og så med et digt som "Jens Højby" - det er ... fortæller og han holdt ved en gammel, nærmest magisk kristendom som gav gode historier. ... vækkelse som en indsnævring af barndommens livsverden. ... analyser og et væsentligt bidrag om dets placering i europæisk idéhistorie.

Johannes Ewald - Arkiv for Dansk Litteratur

europæisk litteratur; højdepunkter af stringent analyse og uansvarlig leg, vellystige, filosofiske, ironiske ... fremhæver han sin sproglige kraft og den fornyelse af dansk litteratur, hans digtning betyder. ... Og Harpen falder af den svage Haand! -.

Jens Baggesen Det D - Arkiv for Dansk Litteratur

Ligesom i de homeriske digte indgår der et stort apparat af guder foruden mere lokalt ... and Italy by Mr. Yorick, 1768) havde indført som et sikkert stiltræk i en ...

Gustav Wied De - Arkiv for Dansk Litteratur

Indledning. Over for eftertiden står Gustav Wied som et menneske, der vil chokere, en malcontent, enten ... Hun gjorde drengenes regnskab op hver lørdag og de fik af faren de prygl, de havde gjort sig ... roman, dialogisk skrevet i seks afsnit.

Ernesto Dalgas De - Arkiv for Dansk Litteratur

meget alvorligt, og han blev ramt i sin egen praksis af de slette udsigter for onanister, som han alvorligt mente truede hele landets fremtid: hvis nu de unge ...

Carsten Hauch Det - Arkiv for Dansk Litteratur

findes mellem meget forskellige dyr (knoglebygningen i menneskets hånd, sælens luffe og ... Den sidste lærte ham at spille guitar, men egentlige venner blev de ikke. ... et privat Brev fra en Mand, til hvem han har sagt: 'at der siden Gøthes bedste Tid ... heroiske modfigurer er også mere flade i tegningen, men den Jeanne ...

Jeppe Aakjær - Arkiv for Dansk Litteratur

Aakjær ind på Jenle (et jysk udtryk for enlig, ensom). Mange års ... iskageboder, lykkehjul, gynger o.m.a. Alkohol var strengt forbudt, så man måtte nøjes med.

Schack Staffeldt - Arkiv for Dansk Litteratur

Schack Staffeldt og den rivalisering, som var en del af baggrunden for Staffeldts ... evergreen »Indvielsen« (SD 1 238), hvor »en anden Natur« blot er et ...

Sophus Claussen D - Arkiv for Dansk Litteratur

... digte, som udkom i 1896. I Paris mødte Claussen i 1893 den danske Karen Topsøe, som hans forelskede sig voldsomt i, og som han skrev kærlighedsdigte.

Download forfatterportræt (PDF) - Arkiv for Dansk Litteratur

nøgleroman om tidens fashionable selskab. Det er synd, for mere end en sladderbog er. Efterladte Breve en stærk og gennemfølt skildring af, hvordan en ...

Adam Oehlenschläger - Arkiv for Dansk Litteratur

til lejligheden, optræder Oehlenschläger på linje med andre store danske ... Således ser Oehlenschläger f.eks. guden Thor i al hans vælde, ... Anna Nielsen.

Thomas Kingo - Arkiv for Dansk Litteratur

'skæbne' og 'lykke', misforstår man en verslinie som "Mit lius i lychens nat" (SS I, 79). ... danske Sprog) eller i kommentarerne til Kingos værker (SS VI og Thomas ... hver har sin opgave og plads, der alle er ærefulde, fordi de rettelig realiseres ...

Poul Chievitz Det D - Arkiv for Dansk Litteratur

min Fætter fortalte den, og han fortalte den ganske vist saaledes som den virkelig er ... behandling af emnet er anderledes kras og direkte, og han kan samtidigt ...

af Adda Ravnkilde - Arkiv for Dansk Litteratur

slapsvans, han hele tiden har været. Astrids tålmodighed er dog stor, troligt bekræfter hun ham i alle hans luftkasteller lige indtil det punkt, hvor han forsøger at ...

Steffens, Henrich Titel - Arkiv for Dansk Litteratur

Cronstedt: Axel Fredrik C. (1722-65), svensk kemiker og mineralog, ... fæste lid til den træhest, som grækerne havde anbragt uden for bymuren, før de.

Carl Bagger Det Danske S - Arkiv for Dansk Litteratur

Som vandkoldt Liig midt i min Ungdoms Aar;. Jeg bærer Urnen rundt omkring som Tigger,. Jeg, som engang besad saa rig en Vaar! Jeg bærer paa min egen ...

Morten Tjalve Titel - Arkiv for Dansk Litteratur

Forfatter: Morten Tjalve ... dem antikvarisk, og alligevel vendte han om aftenen hjem til Lyngby med forloren skildpadde ... for at sløre, at hovedpersonerne Johanne og Morten blot er dæknavne for Ingeborg ... og der sang en Fugl foroven. (...).

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Bo Hakon ...

Den peger indad mod sig selv som tekst og søger de dybe betydninger ved at ... fortæller om Germand Gladensvend og hans mislykkede forsøg på at få den.

Tycho Brahe Det Danske - Arkiv for Dansk Litteratur

Andre digte udspringer af det sociale liv omkring Uraniborg. ... Med stor selvfølelse erklærer Tycho her at han nu, efter års arbejde på det projekt der blev.

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Peer E ...

Forfatter: Peer E. Sørensen. Titel: Johannes Ewald. Anvendt ... og Søren Kierkegaard før vi finder en prosa lige så smidig som Ewalds. Hvad vi bl.a. skal se på i.

Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) Forfatter: Steffens ...

hvor man uvilligen overvindes i en ulige Kamp, alle Modsigelser maatte hæves, ... Mennesket kan aande frit, hvor intet indskrænker ham uden Fornuftens evige Love. ... Anmeldelsen fylder 25 sider, så den har måttet fordeles på to af tidsskriftets numre (nr. ... De forsøgte at finde nyt land til bosættelse, først i det nuværende.