N. F. S. Grundtvig - Set Nedefra

Senere skriver han et digt om netop dette 'syn' i 'Strandbakken ved Egeløkke' fra 1811. --- I virkeligheden var det et hjem med megen frisind. Nok var titlerne ' ...

N. F. S. Grundtvig - Set Nedefra- Relaterede dokumenter

N. F. S. Grundtvig - Set Nedefra

Senere skriver han et digt om netop dette 'syn' i 'Strandbakken ved Egeløkke' fra 1811. --- I virkeligheden var det et hjem med megen frisind. Nok var titlerne ' ...

Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 2. Grundtvig ... - DIS-Danmark

Dette Qvad sendes Dem ei, gode Herr Grundtvig' fra en. Mand, der længe har ... Huslæreren hos Basse i Hjembæk faar det, dersom Gehejme- raadinde Adeler ... Falster, Langeland og Fyen Adresser med Underskrifter i hundred og tusind Tal ...

Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 1 Grundtvig ... - DIS-Danmark

Egeløkke ved Rudkøbing d. 1ste Maj 1807. Til Rasmus Nyerup. ... Dem ad mod Forfatteren af Afhandlingen i Athene. Jeg veed ikke hvem den Mand er, jeg har ...

Om menneskelivet - Set Nedefra

Gennem min opvækst talte min mor bl.a. meget om 1930'ernes krise, som en tid ... gennem de senest par år, været optaget af ældre danske film, hvilket vil komme ... Fra 'Flintesønnerne' kende vi ham i sangen om 'Du er min øjesten', med stor.

B. S. Ingemann - Set Nedefra

'Dannebrog': 'Vift stolt paa Codans Bølge'. --- Men der sker det, at der i 1807 udbryder kriger med England, og København bliver belejret og beskudt. Bernhard ...

H. C. Andersen - Set Nedefra

Denne datter blev født i 1799, således 6 år før H.C., og fik navnet Karen Marie. ... alt optog det ham at færdiggøre en lang historie 'Dynd-Kongens Datter'.

Folkekirkens Liv - Set Nedefra

'uforanderlighed'. --- Hertil det forhold, at alle venter på hinanden. --- Det er et uheldigt grundlag dette præsteløfte indeholder, såvel sprogligt som i indhold og ...

St. St. Blicher - Set Nedefra

romaner herom, her en kortfattet analyse heraf, med det jeg her og nu er fundet af særlig karakter for det liv der blev levet. ... 1829 : Hosekræmmeren. Falddøren.

Maria Evangeliet - Set Nedefra

Maria Evangeliet kendes fra rester af to håndskrevne skrifter fra ca 400 e.kr. Det er som. Thomas Evangeliet skrevet på koptisk (oldgræsk). Håndskrifterne blev ...

johannes ewald - Set Nedefra

i sin 'Levnet og Meninger' og i flere af sine andre arbejder. Licht var sprogligt dannet i en række europæiske sprog, og havde samlet sig en betydelig bogsamling, ...

Det sensitive menneske - Set Nedefra

Alle de test jeg har benyttet mig af, fortæller at jeg er 'særlig sensitiv'. Det forundre ... være 'særligt sensitive', det der benævnes HSP for Highly Sensitive Person.

fra det private arkiv - Set Nedefra

Her således en tale til min datters konfirmation : ... eventyr. Netop i årene omkring de 14 år, blive afhængigheden af ''systemet'' meget væsentlig, f.eks. det.

At spise efter blodtype - Set Nedefra

Grundlaget for deres eksistens hvorudfra blodtype B udviklede sig, var ... grundlag i en bog af Dr. Peter D'Adamo, med titlen 'Kend din blodtype', ... I Danmark har 43 % blodtype 0. * Spis kød. * Undgå hvede og de fleste andre kornsorter.

Efterisolering af terrændæk - nedefra - Byggeri og Energi

Efterisolering af terrændæk ... Beton. Trykfast isolering. Kapillarbrydende lag. Kantisolering min. 20 mm ... Det vil sige, at det eksisterende terrændæk brydes.

Grundtvig og genrerne

er trods dette tydelige angivelser af, hvilke typer af tekster vi har med at gøre. ... mig til en egen Betragtning over Digte-Konsten, kun saa meget vilde jeg sige, for ...

Grundtvig Biografi

4. jul 2019 ... Severin Grundtvig blev født 8.9.1783 i landsbyen Udby på ... jævnaldrende drenge frem til latinskoleniveau; Feld havde tidligere været huslærer i Udby for de ... kandidat være tiltrådt en huslærerstilling på Langeland, men ...

Grundtvig - Tidsskrift.dk

komne første bog - "Maskeradeballet i Dannemark 1808" med undertitlen "Et ... Widmanns fremstilling kan vi inddrage Lars Thunbergs påvisning af, hvorledes ... Kopernikus byggede på Kepler, og Kepler byggede på Brahes nøjagtige ... I 2. udgave af "bønnebogen” er rækkefølgen af rimordene "Døbte" og "kiøbte" ændret ...

NFS Grundtvig - Tidsskrift.dk

kunne sikre hans flugt fra et tabt væddemål, men Thor løb ham op og fangede ham (Nordens Mythologi, US V, 703, jf. Resen 1665, fabel. 59). Hvem der har syet ...

Totaldigteren Grundtvig - Tidsskrift.dk

Det er til allersidst i Digteren Grundtvig (Borum 1983), Poul. Borum ... Herefter vender Borum tilbage til Grundtvigs placering i en meget ... industri” 1945, 4).

Grundtvig og mystikken - Tidsskrift.dk

Teologisk er mystikken ofte nært forbundet med panteismen (Gud er alt), og i den kristne mystik træder Kristi betydning derfor som regel stærkt i baggrunden, ...

Højskolen og Grundtvig - Tidsskrift.dk

En redegørelse for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at virkeliggøre dem. Center for Grundtvig-Studier, Aarhus ...

NFS Grundtvig og naturalismen - Tidsskrift.dk

og naturalismen diskuteres i sin helhed. Naturalisme-begrebet. Begreber som “Naturalisme” og “naturalistisk” dukker op i den euro pæiske litteratur i ...

grundtvig i 1867 - Tidsskrift.dk

men bekræftes på en smuk måde af det sidste af de digte, som her første gang ... Af dette haaber jeg, det vil være Dem klart, at der er to Ting jeg vogter mig for og som ... Rolands sværd og Heimdals Gjallarhorn (»sin gyldne Lur«). — Lin. 44:.

Grundtvig i Kina - Tidsskrift.dk

1909, hvor det kinesiske kejserrige lå i sine sidste krampetrækninger, og følge ... Kejserrigets sidste år ... West, Århus: Aarhus University Press, 1995, pp.

Grundtvig og fundamentalismen - Tidsskrift.dk

nadver, her først og fremmest den apostoliske trosbekendelse, er kirkens og kristendommens grundlag, og at skriften skal lægges “paa. Alteret” (US IV, 547), ...

Grundtvig og censuren - Tidsskrift.dk

frækt epigram imod cancellipræsident og justitsminister F.J. Kaas i. 1814 (62-63) ... Snorres groteske myte (i Skåldskaparmål) om Lokes tabte væddemål med.

Digteren Grundtvig - Tidsskrift.dk

digter. Der var digte, som han kaldte intet mindre end fuldendte blandt andet i ... overbevist om, at Grundtvig er Danmarks største digter. ... på svensk romantik.

Grundtvig og David - Tidsskrift.dk

Svend Bjerg & Søren Holst, Den gyldne harpe. Poetisk teologi i Davids og. Grundtvigs salmer. Forlaget Alfa, Frederiksberg 2011, 288 s., 279 kr. At beskæftige sig ...

Grundtvig og Brorson - Tidsskrift.dk

fem julesalmer, seks påskesalmer samt »For al den Deel«. Sammenlignet med Kingo må ... blev optaget. (Den sidste findes dog i et hefte med julesalmer til dron.

grundtvig studier - Tidsskrift.dk

og småbølger i “Strandbakken ved Egeløkke”, begge fra samlingen. Saga, 1811.26 Grundtvigs øvrige billedsprog i VK 1812 omfatter hen. 24 Lundgreen-Nielsen ...

Grundtvig på Grønlandsk - Tidsskrift.dk

udvalg af Grundtvigs salmer og sange, oversat til grønlandsk af digteren Frederik Nielsen. Omslaget, der ... Og senere: »Dengang fik jeg den overbevisning, at den grundtvigske kristendom ... fordi han elsker de små mennesker ... For dig er det vigtigste af alt denne Guds nåde. Den fik du, min sjæl! din Gud, der lod sig føde,.

Grundtvig i Lohals og på Langeland

Foråret 1808 forlod Grundtvig Langeland. Her havde han boet på herregården Egeløkke i tre år som huslærer for den lille Carl Steensen-Leth. Carls mor ...

Grundtvig og kærligheden Kærlighedsforståelsen i ... - olenyborg.net

åndeligt døde ørkenland. Der er på den måde en lighed mellem det jødiske folks situation i det 19. århundrede og det kristne folk. Både det jødiske og det kristne ...

Grundtvig og guldalderens København - Tidsskrift.dk

luft ved - næppe alt for ofte - at spadsere i Rosenborg Have eller på volden ved ... brændende alter med slangestaven var i øvrigt genbrug fra en tilsva rende ...

Den oldengelske digtning og Grundtvig - Tidsskrift.dk

lys til at skinne for skabte på jord, og han prydede hver en plet i ... linjer: "Den skumle død, den forbandede ulv, har spredt dine får og splittet din hjord", som ...

grundtvig og fortællingen - Askov Højskole

25. nov 2018 ... Kristian la Cour. Mandag, d. 26. november. 08:00 Morgenmad i spisesalen. 08:45 Morgensamling med Kristian la Cour i Foredragssalen ...