Undervisningsbeskrivelse - Marie Kruses Skole

31. jan 2017 ... NFS Grundtvig: “Strandbakken ved Egeløkke” (1808). • HC Andersen “Danmark, mit Fædreland” (1850) og “Moderen og Barnet” (1828).

Undervisningsbeskrivelse - Marie Kruses Skole- Relaterede dokumenter

Undervisningsbeskrivelse for: 1s da - Marie Kruses Skole

Indhold: Folkevise: "Ebbe Skammelsen". Folkeeventyr: "Kong Lindorm". Saga: "Gunløg Ormstunges Saga". Pointer fra :Camilla Stockmann "Erotikken er tilbage i ...

Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi - Marie Kruses Skole

Republikkens undergang. - Kejsertiden. - Romerrigets fald. Materiale: Bøger: - Bryld, Carl-Johan, Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Århus 20087, Systime, s.

Undervisningsbeskrivelse for: 2ei SA - Marie Kruses Skole

Samfundsfag A, STX. Niveau: A. Institution: Marie Kruses Skole (207004). Hold: 1ei SA ... Push- og pull-faktor. Forskellig betegnelser (dansker, indvandrere, ...

Undervisningsbeskrivelse - Marie Kruses Skole

31. jan 2017 ... NFS Grundtvig: “Strandbakken ved Egeløkke” (1808). • HC Andersen “Danmark, mit Fædreland” (1850) og “Moderen og Barnet” (1828).

Undervisningsbeskrivelse for: 3e hi - Marie Kruses Skole

8) Ulrik Grubb, Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik - Verdenshistorie i korte træk, Gyldendal, 2008: s33-101. Andet: 9) Agora. 10) Black Hawk Down.

Undervisningsbeskrivelse for: 3s da - Marie Kruses Skole

29. apr 2015 ... test i analyse og stavning samt introduktion til spørgeteknik, opsætning af en tekst og fokus på ... Carl Th. Dreyer, De naaede færgen (1948).

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi - Marie Kruses Skole

1) Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Systime, 2012: s9-32, 37-52, 54-66, 69-100, 103-120, 123-128 og 206-211. 2) Jesper Bek: Magtens ...

Undervisningsbeskrivelse for: 1e da - Marie Kruses Skole

Janus Metz: Armadillo (2010) (medieværk). Gitte Horsbøl: ”Den iscenesatte virkelighed” (2004). Mikkel Brixvold: ”Lad os alle” (2014). Morten Nielsen: ”Ventetid” ...

Holdet 3e SA - Undervisningsbeskrivelse - Marie Kruses Skole

26. apr 2019 ... Grupper til skriftlig årsprøve i samfundsfag A.docx · Pisk eller gulerod - 1. del.pdf · Lektie samfA: Se dette videoklip igen (Bilag A2.ogg). Omfang.

Undervisningsbeskrivelse samlet - Marie Kruses Skole

Marie Kruse gymnasium. Uddannelse stx. Fag og niveau. Bioteknologi A. Lærer(e). Emelie Cammilla Andersen og Hasse Bonde Rasmussen. Hold. 2015BT ...

Holdet 2e Ma - Undervisningsbeskrivelse - Marie Kruses Skole

27. apr 2019 ... pdf · Lav Abacus 3 (1 t elevtid) · 180509-Formelsamling-Matematik-B---stx-2018.pdf · Info om mundtlig prøve · 2016_Mat_C.pdf · 17_2hf142-MAT- ...

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B - Marie Kruses Skole

exoterme og endoterme reaktioner. Eleverne skal kunne redegøre for ionforbindelsers bindingsfor- hold samt fysiske egenskaber. De skal kunne redegøre for ...

Holdet 2e Sa - Undervisningsbeskrivelse - Lectio - Marie Kruses Skole

30. apr 2019 ... Rikke Struck,. Samfundsstatistik 2016, opdragelsesværdier figur 2.8 s.9. Holdet 2e Sa - Undervisningsbeskrivelse - Lectio - Marie Kruses Skole.

og ordensregler på Kruses Gymnasium - Marie Kruses Skole

Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017, og hviler på ...

Side 1 af 17 - Marie Kruses Skole

den enkelte borger for at få indflydelse på den politiske beslutningsproces? - Den politiske lovgivningsproces ... Link til info om folkedrabskonventionen: http://folkedrab.dk/artikler/fns- ... Dilemmaspil om folkemordet på Bantikka. Oplæg af ...

Titel 1 - Marie Kruses Skole

Forskellige musikvideoer, hvor både tekst og musikvideo analyseres med fokus på filmiske virkemidler. ... Helle Helle: ”En stol for lidt”. Ib Michael. ”Hajskygger”.

Personalepolitik - Marie Kruses Skole

Tlf. 44 34 62 00 * Fax 44 34 62 15* E-mail: [email protected] * Giro 3 25 72 90. alE. MAD. Marie Kruses Skoles personalepolitik: Formål: Formålet med Marie Kruses ...

Antimobbestrategi for Marie Kruses Skole

Antimobbestrategi for Marie Kruses Skole. Formål. Alle elever og ansatte på skolen er forpligtede til at optræde på en sådan måde, at skolens centrale værdi;.

Side 1 af 12 - Marie Kruses Skole

bejdsark. Relevante statistikker og figurer fra Samfundsstatistik 2016. Centrale problemstillinger: - Maslows behovspyramide, herunder mangel- og vækstbehov.

Hent - Marie Kruses Skole

Analyseobjekt: novelle af Pia Juul "Opgang" (2001). • Med henblik på perspektivering af Pia Juuls novelle ("Opgang"): Schack, May: "Al den snak" i Politiken, 24.

3 m GV 2016 - Marie Kruses Skole

Det globale kulstofskredsløb samt vedvarende og fossile energiressourcer. Væsentligste arbejdsformer. Holdundervisning og gruppearbejde, projektarbejde, ...

Seneste årsrapport - Marie Kruses Skole

4. apr 2019 ... Den private, selvejende institution Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 29-31, 3520 ... vælger Kruses Gymnasium frem for et offentligt tilbud.

Jordskælv og tsunamier - Marie Kruses Skole

Den pladetektoniske model og hvordan man ud fra den pladetektonisk model kan forklare den globale fordeling af jordskælv og vulkan typer. Derudover har vi.

marie kruses skole - Lyngby Friskole

Jeg orienteres om, at fokus i lektionen på onsdage er mundtlighed – dette via sanglege. Page 2. MARIE KRUSES SKOLE. Stavnsholtvej 29-31 * 3520 Farum. Tlf ...

Kasper Larsen - Marie Kruses Skole

5. jun 2019 ... Safi laver bevis for fordoblingskonstanten. Lav opgave 179, 180 og 181. Læs side 151-154 i grundbogen. Ekstraopgaver om eksponentielle ...

Læreren LH - Lone Holm ... - Marie Kruses Skole

29. apr 2019 ... Annabel Wahba: Ich muss mein Leben ändern (studentereksamen Tysk forstsættersprog A 25. august 2017). Grammatik: Udvidet infinitiv.

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb - Marie Kruses Skole

Retorik, udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt. Opmærksomhed omkring kropssprog ... I. Jessen: Sig altid farvel i tide. Yahya Hassan: Barndom. Christel ...

Geologi, pladetektonik og vulkaner - Marie Kruses Skole

Jordens opbygning, den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner. – landskabernes ... tektonik fra forløbet om geologi, pladetektonik og vulkaner. Der er ...

Læreren SR - Stine Ulla Riis ... - Marie Kruses Skole

2. maj 2019 ... Lektie: læs novellen "hostage" hjemmefra · Hostage, Andrew Vachss.pdf · No homework. Bring fejlstøvsugeren and your best Sherlock Holmes ...

Titel 1 Geologi, pladetektonik og vulkaner - Marie Kruses Skole

ske kredsløb og de processer som indgår i pladetektonik og vulkanisme. ... Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vul- kaner.

www.odenseskolefoto.dk • 64 89 13 45 - Marie Mørks Skole

Page 1. Marie Mørks Skole www.odenseskolefoto.dk • 64 89 13 45.

Download PDF File - Marie Jørgensens Skole

1920 Marie Jørgensen slutter sin karriere som leder af pigeskolen. J.C. Lehn - skoleejer i Svendborg - køber skolen. 1944 Marianne Madsen afstår ...

Virring Skole Gammel Rye Skole Veng Skole og Børnehus ...

Gl. Rye Skole. Veng Klubberne v/ Knudsøskole. Gyvelhøjskolen. Stilling Skole. Herskindskolen. Columbusskolen. Bjedstrup Skole. Låsby Skoleklub.

Undervisningsbeskrivelse - KBH Syd

Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 – i dansk perspektiv (iBog) Systime, 2010. • Kapitel 3: Europæisk Middelalder (500-1400). • Kapitel 5: Renæssance og ...

Undervisningsbeskrivelse

153 – 161. Fotokopierede tekster: Fabriksloven 1873 (uddrag9) s. 11 – 12. Louis Pio: Målet er fuldt 1872 s. 13 – 14. Socialdemokratiets Gimle program s. 15 - 17.

Undervisningsbeskrivelse for KS 2. år - HF & VUC KBH SYD

10. sep 2018 ... Maleri: ''Friheden fører folket på barrikaderne'', Eugène Delacroix 1830. (1 side). - Karikatur: “Tredjestand bærer de øvrige stænder, 1790”, ...