Huslæreren paa Egeløkke. - Tidsskrift.dk

17. nov 2013 ... berømte Afskedsdigt »Strandbakken ved Egeløkke« endevendt, og ingen, der har blot det ringeste Kendskab til Grundtvig, er uvidende.

Huslæreren paa Egeløkke. - Tidsskrift.dk- Relaterede dokumenter

Huslæreren paa Egeløkke. - Tidsskrift.dk

17. nov 2013 ... berømte Afskedsdigt »Strandbakken ved Egeløkke« endevendt, og ingen, der har blot det ringeste Kendskab til Grundtvig, er uvidende.

strandbakken ved egeløkke« og »havet« - Tidsskrift.dk

I Juli 1807 foretog N. F. S. Grundtvig en »Lystreise«, som han selv kalder den (MM, p. 282), hjem til Udby — og vendte derfra tilbage til Egeløkke i Begyndelsen ...

BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur Legen ... - Tidsskrift.dk

BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur. Nr. 62 2018 ... vittighederne, den særlige følelse, vi får ved at læse romantiske fortællinger eller en sand.

2009-2 Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for ... - Tidsskrift.dk

8. ArtIkler. MONA 2009-2. I skolens matematikundervisning bestræber ... Strukturering af lærebogssystemet Matematrix under inddragelse af hele begrebsfor-.

BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur ... - Tidsskrift.dk

Flemming Mouritsen bestemmer legekulturen (Mouritsen, 1996) som uformelle sociale netværk, der for det første afhænger af deltagelse (man er med), for det ...

Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 49-50 - Tidsskrift.dk

Der findes ikke nogen statistik over hvilke sprog der tales i Dan- mark, så ... thai tigré tigrinya tjekkisk turkmensk twi tyrkisk tysk ukrainsk ungarsk urdu uzbekisk.

Sprogforum 61. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik - Tidsskrift.dk

Et kommunikativt, funktionelt sprogsyn. • Et kognitivt indlæringssyn, der betoner vigtigheden af. – At sprog tilegnes gennem brug. – At eleverne arbejder ...

BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur Da ... - Tidsskrift.dk

samtidens syn på børn, leg og legepladser. Denne historie om sandkassen graves op for at vise, hvordan storbyen over tid og frem til i dag rummer en stærk ...

2006-1 Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for ... - Tidsskrift.dk

10. jan 2020 ... MONAs kritikerpanel, som sammen med redaktionen varetager ... lokale naturfaglige kultur på en skole kan udvikles. ... WWW POLITIKEN DK.

2006-2 Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for ... - Tidsskrift.dk

Med udgivelsen af dette nummer har MONA været en del af det matematik- og na- ... The CALLA Handbook. ... ner til pasning og udvikling af samlinger.

BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur Leg ... - Tidsskrift.dk

30. aug 2018 ... Resumé. I denne artikel præsenteres den franske filosof Jacques ... Der foregår stadig masser af »korporlig« leg på Barndommens gade,.

Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af ... - Tidsskrift.dk

Sascha Qvortrup: Kroppens kulturhistorie. Synd og sundhed i det 20. århundrede (Signe Mellemgaard) ..................................................................... 338. Alan Hjorth ...

Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 49 ... - Tidsskrift.dk

Kinesisk, thai og vietnamesisk er alle tonesprog, hvilket vil sige, at tonegangen i et ord er bestemmende for dets betydning. Et ord med en stigende tone betegner ...

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund – 10 år i ... - Tidsskrift.dk

Laursen, Jens Seeberg, Hanne Mogensen og Torsten Risør. Det var på ... anne Rosendal, Peter Vedsted, Lotte Meinert og Tine Tjørnhøj-Thomsen. Tine blev ... Dog var Helle Ploug Hansen med i 2013 og blev erstattet af Helle Max Martin som.

BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur About ... - Tidsskrift.dk

Anja OWE Dk. Anna LEHTONEN Fi. Anna HERBST Dk. Anna ROSS AGNER Dk. Anne ØRVIG No. Anne Majgaard BASSE Dk. Anneli LUOMA-KUIKKA Fi.

Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for ... - Tidsskrift.dk

9-16 daglig, dog til 14 fredag) eller på [email protected] Produktionsplan. MONA 2013-3 udkommer september 2013. Deadline for indsendelse af artikler ...

Tidsskrift for professionsuddannelser • Nr. 4 • 2006 Tidsskrift for ...

det, fordi de her kombineres med en benhård realistisk analyse af menneskets ... vel nok mest kendte passage i bogen, hulelignelsen fra bog VII. Heri beskriver ...

Tidsskrift for Professionsstudier - Tidsskrift.dk

5. Redaktionen. Om teori og praksis, nærhed og fjernhed . ... over fagfilosoffers kreds (Bernstein 1971;. MacIntyre 1981 ... aktuelt bedste viden (DCU 2013, s. 5),.

tidsskrift for læremiddeldidaktik - Tidsskrift.dk

At vurdere læremid- ler i dansk, Dansklærerforeningen. Christoffersen, Rikke (2011). Prak- tisk talt – om læremidler og profes- sionsdidaktik i dansk i lærerud-.

Tidsskrift for sprog - Tidsskrift.dk

Sprogvalg på danske univer siteter i historisk perspektiv. Indledning. 1. Spaniere taler spansk, svenskere svensk, og i Danmark taler vi dansk. Sådan er det, og ...

Tidsskrift for sprogforskning - Tidsskrift.dk

18. dec 2003 ... Tysk. Præsens giver gives gibt. Præteritum gav gave gab. Perfektum ... samme morfologiske middel, nemlig med et perfektum participium og.

Johs Tidsskrift - Tidsskrift.dk

indflydelsesrige digte fra den tyske ekspressionisme, Jakob van Hoddis digt ”Weltende” (1911), der hovedsagligt består af udklip fra aviser, hvordan medierne ...

æ gyptologisk tidsskrift æ gyptologisk tidsskrift - Dansk Ægyptologisk ...

2012), er det med sine næsten 50.000 m2 det største ... 1 2015 • lise Manniche • bRikkeR til et PuslesPil: en thebansk gRav i bankes-saMlingen i kingston lacy.

No. 11. - Tidsskrift.dk

eller N. J. Nielsen eller S. A. Ratleff. ... Aage Valdemar Wodskou driver spedition som eneste ansvarlig ... Politimesteren i Køge, Haslev m. v., den o. november ...

å - Tidsskrift.dk

Jean-Leonard v/ Ole Jepsen og Poul H. Nejlund,. 95. Jessen og Granlund, Hvidovre, 106. Jessen, A., & Co's Eftf. v. V. Thomsen, 108. Jopol I/S v/ Jan Bjarne ...

No. 6 - Tidsskrift.dk

Firmaet Christianshavns Vinlager ved S. IVløl- ler er hævet. ... E. Reinstrup. Køge. Ejner Nvmand af Køge kommune driver hånd værk i Køge købstad som eneste ansvarlig in dehaver ... Henriksen af Holte og Je])pe T Irik Fagerlund. Carlsson af ...

KKF a 4/02 - Tidsskrift.dk

anatomi og metafor sætter fokus på anatomiens status i ... velse og som er udstyret med kønsorganer, må man gå til ... kvindens problem ikke fundet sin løsning,.

XA trj - Tidsskrift.dk

„Christianus Quintus" havde ved afgangen et noget mindre antal i behold. I det højeste kunde skibene rumme hver 4—500 slaver. Det blev fra Lygaards side ...

MMA SAM - Tidsskrift.dk

... manuskripter er der gjort flittigt brug af kendte reklametegnin- ger - Svendborg margarine, Randers handsker. Løveapoteket, Cloetta,. 9 Bogvennen 1962-63 ...

y - Tidsskrift.dk

Christensen, Carl G., & Søn, Sæb}7, 84. Christensen, C., & H. C. Pedersen, Nak skov, 86. Christensen, Helge, Møbler og Tæpper en gros, Gentofte komm., 92.

TIL Hil - Tidsskrift.dk

van Deurs, O. H„ 57. Dirchsen, P., & Sønner ... uforandret af afdødes søn Erik Juel-. Brockdorff Eriksen af ... Pieter Marinus Niepoort af Char- under anmeldt firma.

V#V^RT/i 4 - Tidsskrift.dk

Danterm ved Ejlert Olsen, Skive, 153/154. Davidsens ... Skive Cheese Factory ved Børge Hansen,. 155. ... hus, 145. Waltorps Boligmontering, Kolding, 148.

No. 8. - Tidsskrift.dk

Firmaerne »Næstved Tømmerhandel ved Meding og. Sjøgreen Petersen« og »Næstved Tømmerhandel ved r. A. Meding« er hævet. Firmaet »Ole Rasmussen ...

KKF a 1/01 - Tidsskrift.dk

Flensted-Jensen, Elisabeth, Susi Frastein og Anet- te Steen Pedersen (1977): Mellem oprør og tilpas-. KVINDEPOLITISKE STRATEGIER OG DEMOOKRATISKE ...

S - Tidsskrift.dk

Dana Auto-Camper v/Hans Peter Bonde Hansen, Ny købing F. ... Anning, Lars Høgh Møller, Morten Pedersen, ... Skødstrup, udøver industridrift i Århus kom.

l - Tidsskrift.dk

22. nov 2016 ... Børneblad til Flensborg Avis, der ligesom søndagsbladet var et fæl¬ ... foreningens sekretær, stod som udgiver og Åbenrå som udgivelses-.