telefontavlen - Lægeforeningen

1. jun 2019 ... 8613 8993. Aarhus Marselisborg Apotek. Rundhøj Torv 3. 8270 Højbjerg. 8614 8938. 8614 8380. Aarhus Sct. Lukas Apotek. Frederiks Allé 178.

telefontavlen - Lægeforeningen- Relaterede dokumenter

telefontavlen - Lægeforeningen

1. jun 2019 ... 8613 8993. Aarhus Marselisborg Apotek. Rundhøj Torv 3. 8270 Højbjerg. 8614 8938. 8614 8380. Aarhus Sct. Lukas Apotek. Frederiks Allé 178.

Lægeforeningen

... rosen, alvorlig halsbetændelse, kønssygdomme, hjernehindebetændelse, ... ringsstandard, der minimerer risikoen for smittefare – samt sikrer en forsvarlig ...

PLO's bestyrelse m - Lægeforeningen

25. nov 2017 ... sygehusklinik har vi allerede set på Bornholm. ... mangel på praktiserende læger har også stor betydning for forholdene i lægevagten.

købekontrakt - Lægeforeningen

på den ideelle andel af den faste ejendom, hvorfra Praksis dri- ves], at køber deponerer den kontante købesum i henhold til bestemmel- serne i § 3 stk. 2 ...

Lægemidler - Lægeforeningen

Substitution betyder udskiftning af et godkendt lægemiddel til et andet godkendt lægemiddel med samme aktive lægemiddelstof (synonympræparater).

Untitled - Lægeforeningen

Læge- og Patienthåndbogen vokser fortsat . ... Trine Jeppesen, alm. prakt. Læge. Niels Kjærgaard ... Troels Krogh Nielsen, reservelæge, kursusreservelæge.

Nyhedsbrev - Lægeforeningen

19. maj 2017 ... Forårsmøde i FAPS. FAPS holder forårsmøde med valg til ny regionsbestyrelse den 10. maj 2017 kl. 17.00 på Gl. Skovridergaard i Silkeborg.

LÆ 135 - Specifik helbredsattest - Lægeforeningen

Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer. Sendes til kommunen. Patientoplysninger. Specifik helbredsattest - Side 1 af 2. Bedømmelse på grundlag ...

Årsregnskab for 2017 - Lægeforeningen

Peter Haahr. Revision. Ernst & Young Godkendt. Revisionspartnerselskab. Osvald Helmuths Vej 4, 2000. Frederiksberg. Bankforbindelse. Danske Bank.

PLO faktaark 2018 - Lægeforeningen

Gennemsnitsalderen for en praktiserende læge i 2018 er 52,2 år. De kvindelige læger er i gennemsnit 50,3 år, mens de mandlige læger i gennemsnit er 54,4 år.

Hvis du får en klage - Lægeforeningen

En klage behandlet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan ikke efterfølgende be- handles som en forløbsklage. Klager over sundhedsfaglig virksomhed.

Lægeforeningen Sjælland Referat

3. dec 2018 ... Lægeforeningen Sjælland afholdte sit årlige Forårsmøde den 5. april 2018 ... 2017 genoplives, hvorfor Knut Borch-Johnsen inviteres igen til at ... Mulige datoer til afholdes af bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost på.

Foreningen af Speciallæger og ... - Lægeforeningen

Praktiserende speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier. Overlæge Peder Klement Jensen. Journalist Martin Krasnik er ordstyrer på årsmødet. AC-udvalget ...

Overlæger, Overenskomst - Lægeforeningen

FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. O V E R E N S K O M S T for overlæger. **NYT** = Nyt i forhold til ... fastlægge løn- og ansættelsesvilkår for overlægerne.

PLO Internt notat - Lægeforeningen

26. nov 2016 ... ... må tage sig af flere og flere patienter i sin midlertidige regionsklinik. ... Gandrup har en PLO-praksis overlevet, og Storvorde er i skrivende ...

PLO's bestyrelses ud- valgsposter - Lægeforeningen

1. aug 2019 ... Praktiserende Lægers Organisation. Jakob Dahl. Formand. 01-08-2016. PLO's Lovudvalg. PLO's bestyrelse. Jakob Dahl. Medlem. 01-24-2019.

Farvel til gabestokken - Lægeforeningen

Farvel til gabestokken 2013. 2 offentliggørelse skal give mening. Siden 2006 har læger måttet finde sig i, at deres navn of- fentliggøres, når afgørelser i bestemte ...

attestvejledningen indhold - Lægeforeningen

uhildethed (neutralitet) ved udfærdigelse af attester, og lægen er forpligtet til at afgive attest til offentlige myndigheder om en patient, der søger offentlige ydelser.

Kolding lægeforening kopi pdf - Lægeforeningen

16. apr 2018 ... Arbejdshesten-Neuronet-Hjernecellen. Jeg husker tydeligt. Use it or loose it!! Klassisk forståelse. I hjernen har du en model af verden der.

OG TAKSTNÆVN PRAKTISERENDE LÆGERS ... - Lægeforeningen

1. mar 2018 ... 24 Kobling af ydernummer til en bestemt fysisk lokalitet .......................... 40. § 25 Ydernumre ... TIL ALMEN LÆGEPRAKSIS . ... praksis behov for sundhedsfaglig specialistrådgivning, før der kan foreta- ... for en stedfortræder for den afdøde, samt om praksis søges videreført ved salg ... medarbejdere. Stk. 4.

Lægeansvarsforsikring for bierhverv og fritid mv ... - Lægeforeningen

1. jan 2014 ... Lægeansvarsforsikring for bierhverv og fritid mv. Erhvervsansvarsforsikringen er fra 1. januar 2014 gratis og gælder for alle medlemmer af ...

Vejledning om tilskudsberettiget efteruddannelse ... - Lægeforeningen

Hvordan får jeg et kursus/konference godkendt som tilskudsberettiget? ... oversigt over alle kurser som er udbudt som systematisk efteruddannelse på PLO-E's.

lægevagten region midtjylland - Lægeforeningen

10. okt 2019 ... 23. oktober 2019 i Jysk Park, Silkeborg kl. 17. Husk at ... Endelig kigger de evt. lægetaske og medicinskab igennem for udløbet medicin. Da de.

Oplæg til indgåelse af interessentskabskontrakt ... - Lægeforeningen

Dette oplæg er udarbejdet i samarbejde med advokat Helene Amsinck, Kromann. Reumert. I øvrigt henvises til den mere udførlige vejledning til de enkelte ...

Store Praksisdag 2017 - Lægeforeningen

5. maj 2017 ... speaker den engelske familie læge Martin Marshall, og I vil også have mulig- ... Trine Agerskov, oversygeplejerske, AMK-vagtcentralen.

PLO-medlemmer i alle udvalg - Lægeforeningen

1. aug 2019 ... 7. Bolette Gerd Friderichsen. Medlem. 04-20-2017 12-31-9999 Fagligt Efteruddannelsesudvalg. DSAM. Claus Johannes Rendtorff. Formand.

Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening ... - Lægeforeningen

debat mellem Bent Møller og ivalu S. frederiksen. ... eller helt at opgive sin bopæl kan den allerede erhver ... Jeg søgte til Grønland, men Aase Nygaard. (som de ...

Bestyrelsens skriftlige beretning 2018 - Lægeforeningen

Kurser - Plus 10-koncept ... Læger forskellige gratis kurser, som handler om uddannelse. For eksempel bliver ... 1) Fremtidens læge (i samarbejde med FADL).

LÆ 225 - Attest vedrørende kronisk sygdom - Lægeforeningen

Diagnose - latin og dansk. De lægelige oplysninger og vurderinger, der fremgår af denne attest, har snæver sammenhæng med attestens formål og kan alene ...

FP 430 Funktionsattest skulder overarm og albue - Lægeforeningen

1. jul 2016 ... FP 430 Funktionsattest – Skulder, overarm og albue ... Latin: 3 a) Er der noget klinisk at påvise ved inspektion og palpation af skulderen?

Velkommen til PLO Midtjyllands forårsmøde 2018 - Lægeforeningen

18. apr 2018 ... PLO-Odder. Alle stillinger er ... Refusion Lægevagten for udlæg til møder i lægevagtsregi. 160.936 ... på det sted, hvor vagtlægen afhentes.

Velkommen til PLO Midtjyllands forårsmøde 2019 - Lægeforeningen

Karsten Rejkjær Svendsen. •. Nyt fra Lægevagtudvalget v. vagtudvalgsformand Søren Svenningsen. •. Emner fra medlemmerne. •. Godkendelse af regnskab ...

Yngre Lægerådsmøde i Region Sjælland - Lægeforeningen

8. sep 2018 ... Til stede: Mikkel Jon Henningsen, Morten Packert Andersen, Søren Thinus ... Østerbye, Henrik Toftager, Sofie Willy, Marie Næstholt Jensen, ...

FP 450 fingre med figur - pr. 1. juli 2016 - Lægeforeningen

1. jul 2016 ... Er håndens pincetgreb svækket (pincetgreb mellem 1. og 2. finger)?. NEJ JA. □ □. Hvis JA, udfyldes: Højre. Venstre. □ Let. □ Let. □ Moderat.

Bestyrelsens skriftlige beretning 2015 - Lægeforeningen

med bl.a. et kittelkort med gode huskeråd, kuglepenne med budskaber, ... Ligeledes har Yngre Læger i samarbejde med FADL arrangeret ”Snart-KBU”, hvor 12.

LOKALER – Villa Medici - Fredens Torv 3B ... - Lægeforeningen

kaffe/te til fri afbenyttelse) og man må også gerne selv medbringe forplejning. ... Vin. Efter aftale. Lokaleleje 2. eller 3. sal – en hel dag (over 4 timer). Kr. 3.000 ... restaurant MellemRum, som ligger umiddelbart overfor Lægeforeningens lokaler.