naturture - Randers Kommune

30. apr 2019 ... Turen tilpasses vejr og vandstand i Gudenåen, samt vores fælles dagsform. ... 42 14 86 08 eller [email protected] Kanotur på ... NATURTURE I RANDERS 14 ... Ugens 4 første dage, kan du gå på jagt i søens mør- ke vand ...

naturture - Randers Kommune- Relaterede dokumenter

naturture - Randers Kommune

30. apr 2019 ... Turen tilpasses vejr og vandstand i Gudenåen, samt vores fælles dagsform. ... 42 14 86 08 eller [email protected] Kanotur på ... NATURTURE I RANDERS 14 ... Ugens 4 første dage, kan du gå på jagt i søens mør- ke vand ...

Aftalekontrakt 2019-2022 - Randers Musikskole - Randers Kommune

Billede: Musikskolekoncert i Turbinen 2016 ... Målgruppen for Randers Musikskole er borgere i Randers Kommune ... Ved Musikkens Dag på Værket bidrager eleverne væsentligt til et flot program på flere timer, og ved ”Unge spiller Klassisk”.

Pensionist i Randers august 2013 - Randers Kommune

20. aug 2013 ... 14.15: Julegudstjeneste i Asferg Kirke og. Luciaoptog på centret. Bussen kører fra Nørbæk kl. 13.50, Fårup kl. 13.55 og centret kl. 14.05,.

Pensionist i Randers august 2012 - Randers Kommune

meget flot undersøgelse, så hviler vi på næste side. Ros til medarbejderne ... I løbet af de sidste par år har Randers Kommune oprettet 10 nye sundheds- klinikker, der alle ... TIRSDAGE Petanque hvis vejret tillader. Kl. 14.00. ... dage før. November. 12. kl. 11.30-14 Mortensaften med andesteg. December. Julehygge: dato ...

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C ... - Ankestyrelsen

19. mar 2019 ... 3. Vi beder byrådet i Randers Kommune om inden to måneder at oplyse, ... Til sidst oplyses, at [X] har en butik placeret på Mariagervej.

Pensionist i Randers februar 2018 - Randers Kommune

7. maj 2018 ... Hver mandag indtil 31. marts kl. 14.15 Spil (Wii, pool, bob m.v.) på Aldershvile. Aktivitetsudvalget. Hver tirsdag kl. 13.00 Kortspil og samvær.

mellem Randers Kommune, Regionshospitalet i Randers og Region ...

kommunikation mellem Tryghedshotellet og hospitalets sygeplejersker og eventuelt læger et døgn efter udskrivelsen fra hospitalet. Vi ønsker borgeren i centrum ...

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde - Randers Kommune

14. jun 2018 ... Kirkegårdskontoret kan under særlige omstændigheder og med embedslægens tilladelse forlænge denne frist. Begravelse og kremering må ...

Pensionist i Randers august 2019 - Randers Kommune

23. aug 2019 ... både Mariager og på Grønvang, er det blevet til. ”Arven har givet os lidt frihed til at holde arrangementer, som er udgiftsneutrale for både centret ...

Fladbro Skov Randers Dyrehave - Randers Kommune

Natur og Miljø. Laksetorvet. 8900 Randers C. Fladbro Skov. Randers Dyrehave. - To bynære udflugtsmål. 1. udgave 2013. Tekst og layout ...

Pensionist i Randers august 2016 - Randers Kommune

14.00 ”Den syngende Slagter”. 13. 10.00-15.00: Tøj og Sko. 20. 14.00 Banko. 27. 14.00 Kommer senere … november. 03.

Lille Skole for Voksne Randers - Randers Kommune

Kontortid: tirsdag-torsdag kl.10-14. Skoleleder Peter N. ... Windows 10, og basisopgaverne kom- mer rundt om ... Billedbehandling med et af de oven- stående ...

Pensionist i Randers august 2014 - Randers Kommune

20. aug 2014 ... styrke de sociale aktiviteter for såvel beboere på ældrecentre som ... på en sjov måde. ”Det er livsbekræftende og ... 12:00 Julefrokost i cafeen.

Pensionist i Randers februar 2014 - Randers Kommune

[email protected] Åbningstider i Borgerservice. UDGIVER: ... på Gjerlevcenteret. 29. 9.30 Tirsdagsklub. 16.00 Afgang til afslutning på bowling i Hobro ...

Nye affaldsvaner i Randers Nordby - Randers Kommune

2017 og blev udført af antropolog Cecilie Jakobsgaard fra Randers Kommunes affaldskontor. ”Generelt udsorteres mere madaffald pr. husstand pr. uge, når ...

lokalplan nr. 359 randers kaserne - Randers Kommune

Røde Kors. Området er for nylig overtaget af private bygherrer. Planen går ud på at omdanne størstedelen af den tidligere. Randers kaserne, delområde I - By i ...

Randers Affaldsterminal - Positivliste - Randers Kommune

En delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr.

RANDERS kuNStmuSEum - Randers Kommune

0. RANDERS. KULTURHUSET. poLiTiSK bESLUTningSgRUndLag - 02. aUgUST 2018. RandERS KoMMUnE - pLUSKonToRET aRKiTEKTER. RANDERS.

Kontaktmandsmøde i Randers - Randers Kommune

18. aug 2013 ... 19:00-21:00 Middag i goginsalen på Hotel Randers ... Randers Kommunes erfaringer fra Kom- ... Afslutningsmiddag på Restaurant Sejlklub-.

Randers Krisecenter - Randers Kommune

1. jan 2017 ... Randers Krisecenter er i henhold til Servicelovens § 109 et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn op til 18 år. Krisecenteret er ...

randers i tal - Randers Kommune

Det er inden for dette område, at kommunen sikrer, at børn og unge, der virkelig har brug for hjælp, også får den. Døgnet rundt, året rundt står Familieafdelingen ...

landdistriktsudvikling i randers kommune - Horsens Kommune

DENNIS JENSEN. CHEF FOR ERHVERV OG LANDDISTRIKTER ... erhverv i Randers Kommunes landdistrikt ... Det skal være attraktivt at bo og bosætte sig i.

Nyt fra - Randers Kommune

23. jun 2019 ... FC bløde lounge møbler. En styregruppe med to pårørende,. Sankt Hans aften. Flagdag. Løs og fast. Nyhedsbrev no. 3/2019. Sæt allerede nu ...

UGE 16. - 22. - Randers Kommune

16. sep 2019 ... ved at invitere borgere i Randers ... Omsorgsområdet Randers Kommune ... fysisk træning som ballonvolley, hockey, dans, stolegymnastik og.

309 - Randers Kommune

Lokalplanen omfatter karreen, der begrænses af Østervold,. Nygade, Provstegade ... hudpleje, kiropraktor o.l.), caféer, restauranter, kan indrettes i bygningers ...

145 - Randers Kommune

Annonceret i Gudenåavisen og Lokal-Nyt.. Fremlagt i tiden 16.10.91 til 11.12.91. Lokalplan endelig vedtaget i byrådet................ Tinglyst på ejendommen...... . .

Bilag 5 - Randers Kommune

Stadsarkitektens kontor, Randers Kommune, sept. 2009. 2 ... På kortets ses ”det gamle” Randers, inden Vester Altan- ... Der er bevaret meget få originale vin-.

lokalplan 631 - Randers Kommune

solceller og lignende anlæg til udnyttelse af solenergi, såfremt bestemmelserne i § 8.4 ... kolonihave, sommerhus eller anden følsom anvendelse), skal der ind-.

Vejle Bæk - Randers Kommune

Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Randers Kommune. Vejle Bæk. Dato: 15. februar 2008. St. 0 - 1.076. Fra st. til st. Målsætning. Strømrendebredde.

Grinden - Randers Kommune

Bebyggelsen skal i den side, der vender mod ... Ved plantning af hække skal disse plantes minimum 30 cm inde på egen ... og vandforsynes fra Verdo. Generelt ...

vejledning - Randers Kommune

Afvanding, Belysning og Vejens udstyr. Disse fire hovedafsnit vil normalt være dækkende for veje, som kan påtænkes nedklassificeret til privat vej eller privat ...

hus på Huset - Randers Kommune

7. maj 2018 ... Huset Nyvang består af 4 boenheder med i alt 60 boliger, en servicebygning med ... Eigil Christensen,. Hobro. 2. kl. 14.30 Gudstjeneste ved pastor Hans Erik. Apelgren ... 9.30-11.30 Hygge og Hobby med forskellige former for ...

lokalplan 534 - Randers Kommune

Årslev. Vissing. Galten. Ødum. Nielstrup. Over. Hornbæk. Tånum. Væth. Jebjerg. Helstrup. Neder ... Renovation og genbrug. Renholdelse og vintervedlige-.

Infrastrukturplan for Randers Kommune

Randers Kommune har udarbejdet nærværende infrastrukturplan, som dan- ... Rosenørnsgade, mens forbindelsen i syd kobles til både Grenåvej og Århus- vej.

Læs arkitekturpolitikken her. - Randers Kommune

Senest er udgivet hæftet ”Randers Kommunes Arkitekturpris 2009, Arkitektur i Randers Kommune. 2006-2008” ... Primus Arkitekter s. 52. Torben Eskerod s. 54.

hamburg - Randers Kommune

17. apr 2015 ... Hamburg. Grundlagt: år 834. Indbyggere i byen: ca. 1,8 mio. Indbyggere i storbyområdet: ca. 5,0 mio. Hamborg er den næststørste by i ...