genetikk - Naturfag.no

Hvis det er 12 kromosomer i en dyrecelle i slutten av interfasen av cellesyklusen, hva er det diploide antall kromosomer i denne organismen? A) 6. B) 12. C) 24.

genetikk - Naturfag.no- Relaterede dokumenter

genetikk - Naturfag.no

Hvis det er 12 kromosomer i en dyrecelle i slutten av interfasen av cellesyklusen, hva er det diploide antall kromosomer i denne organismen? A) 6. B) 12. C) 24.

Memory med genetikk og arv - Naturfag.no

Memory med genetikk og arv - Begrep (klippes opp i ruter). Provosert abort. Mutasjon. Genotype. Meiose. Eggceller, sædceller. Blodtype AB. Mitose. Dominant ...

Arv og genetikk

15. des 2008 ... og tre baser i DNA-molekylet koder for én og én aminosyre. For eksempel blir basekombinasjonen GTA i DNA-et til aminosyren valin i proteinet ...

Medisinsk genetikk

avleires i hjernevevet ved Alzheimers demens, sitter i kromosom 21. Overlege Jack Schjelderup. Habiliteringsavelinga for vaksne. Page 27. Noen trekk ved psyke/ ...

Migrene og genetikk - UiO - DUO

familiær hemiplegisk migrene (FHM) og er kjennetegnet ved at den har en aurafase som gir hemiparese. De fleste pasienter med FHM har også ”vanlige” ...

Del 1: Introduksjon til genetikk

Feomelanin er også årsaken til rødt hår og fregner hos mennesker. Feomelanin opptrer altså kun med en farge, som varierer i intensitet. Dessuten produseres.

Cellebiologi og genetikk Innledning - mn.uio.no

6. jun 2019 ... Det lages en meiotisk spindel og meiosen er delt inn i flere faser. Meiosen går over lang tid, spesielt profase I varer lenge. Maternale (hunn) og.

Kort om genetikk - Frambu

DNA dobbelspiralen bindes sammen av baser som opptrer i par agm Frambu 2019. Hele DNA er 3 milliarder basepar. Page 14. Kromosomer og gener. Totalt ca ...

Genetikk og hverdagsmedisin hos barn med en sjelden ... - Frambu

24. sep 2019 ... Noen tankevekkende fakta om hjernen. (Are Brean, Norsk nevrologisk forening). • En normal hjerne består av 130 milliarder hjerneceller.

Emneevaluering BIOS1140 Evolusjon og genetikk høst 2018 - UiO

Emneevaluering BIOS1140 Evolusjon og genetikk høst 2018. Diverse bakgrunnsinformasjon: Meldt opp til emnet: 159. Godkjent obligatoriske aktiviteter: 147.

Molekylaer cellebiologi og medisinsk genetikk ... - Innsida - NTNU

Cellesyklus, mitose og meiose. 7. 7. Cellesyklus. 5. Kan inkludere: f. eks. fire faser og regulering gjennom CDK-er, cycliner og andre proteiner som p53 og p27.

Flervalgsoppgaver naturfag vg1 - Naturfag.no

Ved elektrolyse av kobberklorid (CuCl2). A) dannes det klorgass ved den negative elektroden. B) dannes det kobber ved den negative elektroden. C) dannes ...

arv - Naturfag.no

Arv 4. En organisme med ukjent genotype krysses med en homozygot recessiv som har genotypen bb. ... Et par har fire barn med fire forskjellige blodtyper.

Naturfag - e-Bug

Smitter gennem tæt kontakt som f.eks kys eller ved at drikke af hinandens glas. Antal arter …………......

10.5 Naturfag

Naturfag, i undervisningen. Fagdidaktik. • fagets didaktik; hvorfor, hvad, hvordan, hvem. • tilegner sig forståelse af hvordan arbejdet med Naturfag i folkeskolen ...

naturfag - Randlevskolen

Neutralisation. ○ Indikatorer kemi. Stof og stofkredsløb fælles gennemgang. Læsning af tekster på clio. Forsøg. Notater. Forsøg med at lave spejdersnus. 19-23.

fotosyntese - Naturfag.no

Flervalgsoppgaver – fotosyntese. Hver oppgave ... Fotosyntese 18. Hvordan dannes protongradienten i kloroplastene ved fotosyntese? ... C4-planter. D). CAM- ...

Naturfag (PDF) - Grauballemanden

hvorfor det er vigtigt at bruge kernefysisk skrivemåde. lav øvelser med kernefysisk skrivemåde fra f.eks. ”Ny prisma” for 8.-9.klasse. 2) Korrektion af C-14 alder.

Undervisningsplan Naturfag E – GF2 - EUC Syd

... i køkken og bage lektionerne. Det kan være forsøg med: Ph måling. Indikatorstoffer – forsøg med rødkål. Sukker. Stivelse. Kemiske hævemidler. Emulsioner ...

Bunndyratlas - Naturfag.no

Vårfluelarve uten hus. Vårfluelarve med hus. Dette er en av mange mulige hustyper. Vårfluelarve med hus. Hvor: i rennende og stillestående vann. Kjennetegn:.

Oppgaver - Naturfag.no

Enzymet sukrase blir tilsatt sukroseløsningen i begerglasset. b) Bruk begrepene SUBSTRAT, PRODUKT og ENZYM og beskriv hvordan konsentrasjonen av.

cellemembranen - Naturfag.no

passiv bevegelse av partikler gjennom fosfolipidlaget i en cellemembran. B) passiv bevegelse av partikler ... En plantecelle legges i destillert vann. Hva skjer? A).

Elektrisitet - Naturfag.no

Etter middag ser du yndlingsprogrammet ditt på. TV, surfer på nettet ... Vi bruker ikke glødepærer lenger, men det finnes mange ... elektrisk energi gjort om til lys.

Naturfag - og Undervisningsministeriet

spørgsmål: dataspørgsmål, forklaringsspørgsmål, vurde- ringsspørgsmål og handlingsspørgsmål. Som koordinator har læreren også en vigtig rolle med at.

analyse - Naturfag.no

8. apr 2011 ... En løsning inneholder ioner av to metaller. Løsningen er svakt blåfarget. Når det tilsettes kaliumjodid, dannes det et gulbrunt bunnfall, og når det ...

FGU Prøvevejledning for naturfag - Emu

... blodets bestanddele, egen blodtypebestemmelse, arvelighed og oversigten ... blodtypebestemmelse, kan forklare, hvordan han/hun har arvet sin blodtype fra ...

bokmål - Naturfag.no

Kjennetegn: Gult bryst med kraftig svart stripe. ... Kjennetegn: Svart på hode og bryst, hvite kinn, hvit buk ... Levested: Svært vanlig fugl langs hele norskekysten.

Untitled - Naturfag.no

27. mai 2002 ... a) Innholdet av sølv i en sølvgjenstand oppgis ofte som 830S. ... Sulfat. Kalsium Magnesium lon. Mengde i mg/1. Natrium. 4,28. Fluorid. 0,07.

Elevark 3 - Naturfag.no

Et voksent menneske har ca. 5 liter blod i kroppen. Hvor mange røde blodceller har en voksen person totalt? m ...

Energiomsetning - Naturfag.no

Forklar hvordan enzymer virker inn på nedbrytningsprosessene. Oppgave 4b – H1987 ... Ananas inneholder et proteinspaltende enzym. Mos av ananas kan brukes til ... Soldogg vokser på næringsfattig myr og skaffer seg nitrogentilskudd ved ...

Økologi - Naturfag.no

med skisser og forklaring enten energistrømmen eller et av stoffkretsløpene i økosystemet. Oppgave b – H2001. Velg et grunnstoff som er viktig for dyr og planter ...

Mønster for - Naturfag.no

Mønster for treing av. UVdyret. Du trenger. 25 UV-perler. 2 vanlige perler til øyne, evt UV-perler i avvikende farge. Strikk til å tre perlene på (1mm sort, lengde 70 ...

Naturfag 1/18 02 04 06 10 12 16 20 24 28 30 34 ... - Naturfagsenteret

15. sep 2018 ... ... i hva som er levende og ikke-levende. Fra. Cella som system på naturfag.no/celler. B2 – frø. B4 – bakterier. B5 – gjær. B3 – menneskerobot.

Kernekort B - Naturfag FGU

Page 1. 110. 110. 109 Mt. 108 Hs. 107 Ns. 106. 105 Ha. 104 Ku. 103 Lr. 102 No. 101 Md. 100 Fm. 99 Es. 98 Cf. 97 Bk. 96 Cm. 95 Am. 94 Pu. 93 Np. 92 U. 91 Pa.

Kernekort A - Naturfag FGU

59 Pr. Praseodymium. 58 Ce. Cerium. 57 La. Lanthan. 56 Ba. Barium. 55 Cs. Cæsium. 54 Xe. Xenon. 53 I. Iod. 52 Te. Tellur. 51 Sb. Antimon. 50 Sn. Tin. 49 In.

kjemi pdf - Naturfag.no

Naturfag kjemi 20. Hvilken av følgende formler og navn hører sammen? A) SO2 – svovelsyre. B) N2O – ammoniakk. C) CS2 – karbondisulfid. D) H2SO4 - vann.