Løsningsforslag eksamen Emne SIF4070 Cellebiologi ... - NTNU

25. mai 2000 ... I interfasen er kromatinet like sterkt pakket, og transkripsjon / replikasjon kan foregå. Den mest kondenserte delen av kromatin kalles ...

Løsningsforslag eksamen Emne SIF4070 Cellebiologi ... - NTNU- Relaterede dokumenter

Løsningsforslag eksamen Emne SIF4070 Cellebiologi ... - NTNU

25. mai 2000 ... I interfasen er kromatinet like sterkt pakket, og transkripsjon / replikasjon kan foregå. Den mest kondenserte delen av kromatin kalles ...

Besvarelse eksamen SIF4070 Cellebiologi - NTNU

7. aug 2003 ... o) Kontraksjon av skjelettmuskulatur krever at intracellulær konsentrasjon av Ca2 øker. Dette skjer ved at Ca2 ionekanaler åpnes i:.

Besvarelse eksamen SIF4070 Cellebiologi

28. mai 2004 ... refrakt en kort periode og lar seg ikke depolarisere i denne perioden. Amplituden av aksjonspotensialet forblir konstant nedover axonet.

Besvarelse eksamen i TFY4260 Cellebiologi og cellulær ... - NTNU

20. mai 2011 ... Endoplasmatisk reticulum. Golgi apparatet f) Detoksifisering av giftige substanser foregår i: glatt endoplasmatisk retikulum ru endoplasmatisk ...

Forslag til besvarelse eksamen TFY4260 Cellebiologi og ... - NTNU

23. mai 2012 ... a) Plasmamembranen består av lipider, proteiner og karbohydrater. ... Amino-enden av proteinene har to globulære hoder med ATPase ...

Løsningsforslag til eksamen - NTNU

s t. = 492 km. 6,56 h. = 74,9 km/h = 20,8 m/s. Gjennomsnittsfarten er 20,8 m/s. b) Først må vi regne om fra km/h til m/s: 300 km/h=83m/s. Side 1 av 8 ...

Eksamen 11. des. 2008. Løsningsforslag - NTNU

11. des 2008 ... d. C. Treghetsmoment om transversal akse gjennom sentrum: Icm = 1. 12. mL2. (f.eks. fra formelark). Akse. 1. 3. L fra den ene enden = 1. 2 L− 1.

eksamen i emne tfe 4120 elektromagnetisme - NTNU

22. mai 2008 ... C - Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt: Rottmann: Matematisk formel- samling. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Hjelpemiddel:.

Løsningsforslag til sluttprøven i emne EK3114 Automatisering ... - USN

regulator. Sensor dm. Filter. Figur 4: Reguleringssystem med foroverkopling og tilbakekopling. (teknisk) kopling fra en måling av forstyrrelsen som motvirker den.

Ordinær eksamen i Cellebiologi, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 - UiO

16. jun 2010 ... I nerve-, muskel- og endokrine celler kan ionekanaler fremkalle aksjonspotensialer. 2. Beskriv ionekanalresponser, membranpotensialendringer ...

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I

12. des 2002 ... der Pc og PIF er det hydrostatiske trykket i henholdsvis kapillærer og interstitiell væske, og πp og πIF er det osmotiske trykket i plasma og ...

EKSAMEN - løsningsforslag

1. feb 2019 ... Det trengs 3 x 0,185 mol = 0,555 mol HCl for å reagere med 0,185 mol Al. ... Molmasse = 227 g / 2,02 mol = 112,4 g/mol ⇒ Cadmium (Cd).

eksamensoppgave i bi2012 cellebiologi examination in bi ... - NTNU

(10%) c) De fleste proteiner som transporteres inn i ER modifiseres post-translasjonelt i organellens lumen ved at det festes et N-koplet oligosakkarid kovalent til ...

Løsningsforslag avsl. eksamen - UiO

27. nov 2019 ... Følgende kode løser begge programmeringsoppgavene. from math import sqrt def newton(f, df, x0, N): x = x0 for k in range(N): x -= f(x)/df(x).

Løsningsforslag utsatt eksamen - UiO

13. jan 2017 ... For grad av kovalent binding betrakter vi igjen elektronegativitet og ladningstetthet ... reaksjon med vann skrives: B(OH)3(s) H2O(l) → B(OH)4.

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 - UiO

8. des 2004 ... dessuten at (x − 1)(x2 2x 2) = x3 x2 − 2. 3. (3 poeng) Hva får vi når vi substituerer u = arctan x i integralet ∫. 1. 0 sin(arctan x) dx? ∫ π/3.

Løsningsforslag ordinær eksamen - UiO

15. jun 2016 ... 5. 6. Svar: 1. metanol. 2. 4-metylpentan-2-ol. 3. Butansyre. 4. pentan. 5. metyletanat ... a) Til høyre vises en strukturformel for glukose. Tegn en ...

Molekylaer cellebiologi og medisinsk genetikk ... - Innsida - NTNU

Cellesyklus, mitose og meiose. 7. 7. Cellesyklus. 5. Kan inkludere: f. eks. fire faser og regulering gjennom CDK-er, cycliner og andre proteiner som p53 og p27.

Løsningsforslag for eksamen i IN1010 og INF1010 - UiO

7. jun 2019 ... KullListe (Hund mor, Hund far) { super(mor,far);. } public void settInn(Hund h) { if (forste==null) {. // Legg inn i tom liste: forste = h; return;. }.

S1 eksamen høsten 2016 løsningsforslag

lg2 lg2 lg3 lg2 lg2 2lg2 lg3 3lg2 (1 2 3)lg2 lg3 lg3. Page 2. Løsningene er laget av. Eksamen REA3026 Matematikk S1 høsten 2016. Side 2 av 18. Oppgave 3 (3 ...

Løsningsforslag til eksamen i MAT111 Vår 2013

a Bestem integralet. ∫. 1 x3 4x dx. b Bestem integralet. ∫ lnx x sin (lnx)dx. Løsing 5 a. ∫. 1 x3 4x dx = ∫. 1 x(x2 4) dx. Bruker delbrøksoppspaltning: 1.

R1 eksamen høsten 2016 løsningsforslag

Dette viser at Pytagoras' setning gjelder. Page 8. Løsningene er laget av. Eksamen REA3022 Matematikk R1 Høsten 2016. Side ...

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN, MAT 1001, HØSTEN 2016 1 ... - UiO

Det karakteristiske polynomet er gitt ved r2 r α, og dette gir r = -1 소. /. 1 - 4α. 2. Page 3. LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN, MAT 1001, HØSTEN 2016. 3 b) (4 ...

EKSAMEN MA0001 HØST 2017 — LØSNINGSFORSLAG Oppgave ...

EKSAMEN MA0001 HØST 2017 — LØSNINGSFORSLAG. Oppgave 1. Vi bruker brøkregelen. (u v. )/. = u/v − uv/ v2 . Her er u = ex og v = 1−x. Altså er u/ = ex.

Løsningsforslag FY6019 31. mai 2017 Oppgave 1 ... - NTNU

31. mai 2017 ... Følgelig reduseres nukleontallet A med 4 og atomnummeret Z med 2. Ved β−–decay omdannes et nøytron i kjernen til et proton, slik at ...

FY1002/TFY4160 Bølgefysikk Løsningsforslag til ... - NTNU

15. okt 2010 ... Midlere molekylmasse: m = (0.8 · 28 0.2 · 32) · 1.67 · 10−27 kg = 4.8 · 10−26 kg. Lydhastigheten: v = √γkBT/m ≃ √1.4 · 1.38 · 10−23 · 243/4.8 ...

Nettverksmøte eksamen - NTNU

1. jan 2018 ... Trenger ikke skanne oppmøte- og karakterlister for å sende dem til Eksamenskontoret. •. Trenger ikke anskaffe og bruke papir og heller ikke ...

Forside eksamen engelsk NTNU

b) Fosforylering av histoner I eukromatin c) Acetylering av DNA i eukromatin d) Fosforylering av DNA polymerase. 4G: ”The African Eve hypothesis” er basert på ...

Eksamen i KJ2072 Naturmiljøkjemi - NTNU

30. mai 2015 ... E: Temperaturen minker gradvis fra troposfæren til termosfæren. 12. Hvilken påstand er IKKE riktig om radikaler? A: Frie radikaler absorberer et ...

Forside eksamen bokmål NTNU

13. jun 2018 ... e) Tegn opp husholdningens etterspørselskurve for gode 1 dersom prisen på gode 2 er p2 = 3 og inntekten m = 50. Hva skjer med denne ...

Retningslinjer eksamen V19.pdf - Innsida - NTNU

I dette heftet har vi samlet retningslinjer for, og informasjon om eksamen ved ... The translated OSCE station scenarios for the English speaking students might ...

Forside eksamen bokmål NTNU - Innsida

b) I neste oppgave er det åtte barn som skal dele fem sjokolader. Løs oppgaven på samme måte som Marit eller Tore som begge brukte enhetsbrøker/stambrøker.

1 Eksamen sos 2018 Organisasjonsteori h16 Svar på to av ... - NTNU

Forklar til sist hva som beskrives i det såkalte ledergitteret. Ledelse kan forklares på ulike måter: Formell ledelse er en type atferd som sikter mot å påvirke andre ...

eksamen i bi1001 – celle og molekylærbiologi - NTNU

E) Utsagnet er sant for mitose og meiose II. A B C D E. 23. Et gen som inneholder intron kan gjøres kortere (men opprettholde funksjon) for genteknologiske formål ...

Eksamen i FY3452 Gravitasjon og Kosmologi - NTNU

å undersøke det svarte holet. Gro skal vere i r = r0 og Kåre skal falle fritt mot holet. For å oppretthalde kontakten, tar Kåre med seg ein radiosendar og ein liten ...

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI - NTNU

18. mai 2013 ... Hjelpemidler: D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt (godkjent) enkel kalkulator tillatt. Dette oppgavesett består av ...