Interview af Harald Nielsen - Arbejdermuseet

Hans Petersen, han kunne altså tysk ligesom sin ... harmonikamusik og slukkede lysene med fuld musik på, hvor der blev så blev sagt godnat og sov godt.

Interview af Harald Nielsen - Arbejdermuseet- Relaterede dokumenter

Interview af Harald Nielsen - Arbejdermuseet

Hans Petersen, han kunne altså tysk ligesom sin ... harmonikamusik og slukkede lysene med fuld musik på, hvor der blev så blev sagt godnat og sov godt.

HARALD NIELSEN MODERNE JTTRATUR

ensom altid. Hun blev staaende oppe paa Trappen, og Einar ... lig mærkede Einar, hvor sammenknuget han var af Natten ... fra Drømmeslottet mod Graven i samme Fodslag, og det er ... og i Norge Bjørnson, Ibsen og Lie, i Frankrig. Zola, ikke ...

Harald Nielsen Cup 2018 Alle skal have den bedste ... - PROPA

3. sep 2018 ... Det betød bl.a., at ikke alle måtte tænde sankthansbål, og at der gennem ... kan det f.eks. være gurkemeje, udtræk af druer og tomater og ...

HVAD ER URBAN SONGLINE? Første interview Andet interview ...

klapvogn; eller hvilke kvaliteter den unge skater oplever, når han udforsker byen ... Marling, Gitte) Nordark #307: Bangkok, Hong Kong & Pearl River Delta: Map-.

Interview: An interview with Tahar Ben Jelloun

Tahar Ben Jelloun: There is the. French language and then there are its territories, in other words, places where different imaginary realms grab hold and run ...

Sprog og interview, interview og sprog - NyS, Nydanske Sprogstudier

tilgang til talesprog. ... gange som i figuren bliver benævnt positivistisk, kvalitativ og ling- vistisk. ... Ud fra en positivistisk tilgang ville man se det som en fejl,.

NYT OM - Arbejdermuseet

1. jan 2020 ... Børnemagt og 100 udskolingselever satte børnerettigheder på dagsordenen, da de d. 20. november besatte Arbejdermuseet for at fejre ...

Lærervejledning - Arbejdermuseet

Kildekassen kombinerer hermed historisk metode med praktiske ... kilden, der kan bidrage til at fastholde og konkretisere et kildekritisk læsefokus undervejs.

Hverdagsliv før og nu - Arbejdermuseet

Din tekst skal bygges kronologisk op. Det vil sige, at hændelserne skal komme i den rækkefølge, du har oplevet dem. Brug tørresnoren herunder til at ordne dit ...

Nyt om Arbejdermuseet 2016 3

ske Thierry Geoffroy vil stå for løbende ku- ratering, hvor han inviterer udenlandske kunstnere ... forårsfestival. Anna Kirstine Krogh Søndergaard vandt. SFAH´s ...

Nyt om Arbejdermuseet 2014 1

men af bibliotekar Dorte. Ellesøe Hansen, der fortalte, ... Ørelæge Valdemar Klein og. Læge Fru Johanne Kleins ... kjaer, forsker ved Arbetar- rörelsens Arkiv og ...

stenbroen - Arbejdermuseet

toriet Info på Frederiksberg. På baggrund af disse begi ... går i København, gennemføres af private. Hidtil har alle ... Andelsbutikken. NU - MIDT I FORÅRET -.

Analysemodel - Arbejdermuseet

Hvilke linjer dominerer? (Vandrette og lodrette linjer giver relativt ro, mens skrå linjer skaber mere dynamik og ”uro”). 3. Fortolkning. • Hvad er plakatens samlede ...

M c DONALD - Arbejdermuseet

ger King er medlem af arbejdsgiverforeningen. ... McDonald-kæden er endnu kun under opbygning i Danmark. ... havn ligger Burger King, der har indgået.

Kanslergadeforliget - Arbejdermuseet

Hvad sker der i Staunings lejlighed i Kanslergade natten til d. 30. januar 1933? ? Hvad betød Kanslergade- forliget for: – de arbejdsløse? – landmændene?

Kilde 1 - Arbejdermuseet

Nakken under aaget, hvis han ikke kryber til Korset og beder om den Naade, at maatte slide som sædvanligt for at forøge Indholdet af Storborgernes ...

Kildehæfte - Arbejdermuseet

blev født i 1871 i den russisk besatte del af Polen, og som polak, jøde og kvinde ... flyttede Rosa Luxemburg til Berlin for at blive aktiv i det tyske Socialdemokrati. Her ... I 1926 rejstes dette monument i Berlin, som en hyldest til dels den russiske.

Nyt om Arbejdermuseet 2017 1

26. feb 2017 ... lige kaffebar, i butikken, og i Café & Øl-Hal- ... Arbejdermuseet og Nationalmuseet vil være ... Café og Øl-Halle ”1892” serverer platter og.

Nyt om Arbejdermuseet 2016 1

Når talen falder på Hans Scherfig, tænker de fleste sikkert på "Det forsømte forår", romanen om den grumme lektor Blomme, der drev sine latinstuderende elever ...

Principprogram VS 1969 - Arbejdermuseet

Italien, da centrum-venstre regeringen blev dannet. Begge regeringer blev på ... mægle kapitalinteresser imellem og de kan fore en vis fordelingspolitik lønmodtagerne ... Sandheden er, at vi er afskåret fra at øve radikal kritik af USA, fordi vi er.

Odense-programmet - Arbejdermuseet

nævnte Forslag (Læreruddannelsen, Skoletilsynet og Skolekonsulenterne) kunde gennemføres uden overvældende Udgifter. Ja, Læreruddannelsens ...

f BEKÆMP KRIMINALISERINGEN AF FAG- OG ... - Arbejdermuseet

Benzinøen i november 1976 var det første eksempel på politiindgreb over for fysiske blokader. Benzinchaufførernes og lag-erarbejdernes blokade blev brudt af ...

Kvinders valgret - Arbejdermuseet

grund, hvem samfundet ønsker at inddrage ... blev kvinden fremstillet som det omsorgs- fulde ... En af de første kvinder til at sætte spørgsmålstegn ved kvinders.

ETNYTSAMFUNDIETNYT Å RHUNDREDE ... - Arbejdermuseet

pengene til at yngle. Derfor bliver den økonomiske magt koncentreret i stadig færre og ... omfang, den er i overensstemmelse med amerikanske interesser. Den ... Denne drøm bygger på illusionen om en fælles europæisk offentlighed og.

Der var engang en historie - Arbejdermuseet

i en historie, der betyder, at begrebet tid og kronologi begynder at blive grundelementer i den måde ... grundholdning til det, den skildrer, har kilden en tendens.

Portraet_af_en_ungkommunist._Ib_Norlund_1 - Arbejdermuseet

Der findes enkelte leksikonopslag samt hauhake an mi. Ib Nørlunds dagbøger giver et sjældent indbliki en ung mands politiske aktiviteter midt i 1930'ernes ide-.

Farlig Ungdom - Arbejdermuseet

2200 Kbh. N. Tlf. 3536 2244 ... landbruget ind til København. Denne store indvandring fortsatte ... der kom store dansesteder med "pigtråds- musik", og der kom ...

Fremtidens Danmark - Arbejdermuseet

Det er blevet paavist, at store Dele af Befolkningen i Amerikas Forenede Stater og ... I Modsætning til Banerne har baade Rutebiler for Personbefordring og ...

Slaget på Fælleden - Arbejdermuseet

det nemlig var min plan - om sådant blev fornødent - at splitte pøblen ved Trianglen, således at den største del af sværmen blev trængt ad Blegdamsvejen mod ...

Årsberetning 2014 - Arbejdermuseet

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er en selvejende ... sket gennem fire mindre montreudstillinger på Tåstrup Bibliotek med ”1.

Folkets århundrede - Arbejdermuseet

skønsprincippet, var det også tanken at fjerne det ydmygende ved at skulle stå med hatten i hånden og bede om hjælp. Med socialreformen og retsprincippet.

Årsberetning 2013 - Arbejdermuseet

Socialdemokratiet, AIC, DKU og H.C. Hansen i nævnte rækkefølge. Alt i alt har brugen af ... Café & Øl-Halle "1892" blev i 2013 forpagtet af Jespers Torvekøkken.

Børn på arbejde - Arbejdermuseet

Imaj 1873blev Fabriksloven vedtaget. Det var den første arbejderbeskyttelseslov i Dan- mark. Det blev nu forbudt at lade børn under 10år arbejde i industrien.

Barndom på Nørrebro - Arbejdermuseet

Kirke Eskildstrup ved Tølløse, og når de forlovede var på Besøg i hendes hjem, måtte ... voksne og fire børn, sig i en lille lejlighed i Murergade 10 på Nørrebro.

De spanske flygtningebørn - Arbejdermuseet

Den spanske Borgerkrig. Pilar Herrero Sanchez var 9 år gammel, da hun i september 1937 for første gang noget betuttet stod på Københavns Hovedbanegård.1 ...

Spanien lider Nød! - Arbejdermuseet

Spanien lider Nød! Af. Indholdet: »Nordisk Nytaar« af Jul. Bom- holt, »Fremad. trods alt!«. af. Poul Hansen, »Bag de spanske. Fronter« af Egon. Højland,.