Microsoft Word Viewer - BA10400H.DOC - Højesteret

toldregler og fremsendes aldrig til slutkunden i EU. Slutkunden ... adresseret i 2010 til toldmyndighederne i Estland, Frankrig, Italien og Spanien som svar på ...

Microsoft Word Viewer - BA10400H.DOC - Højesteret- Relaterede dokumenter

Microsoft Word Viewer - BA10400H.DOC - Højesteret

toldregler og fremsendes aldrig til slutkunden i EU. Slutkunden ... adresseret i 2010 til toldmyndighederne i Estland, Frankrig, Italien og Spanien som svar på ...

Microsoft Word Viewer - SA05700G.DOC - Højesteret

19. sep 2018 ... I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Jens Peter. Christensen ... i lære som låsesmed. Klager havde i ...

Microsoft Word Viewer - BA21700E.DOC - Højesteret

11. apr 2014 ... Pedersen, Vibeke Rønne, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen. Sagen er ... lem Moe & Brødsgaard som teknisk rådgiver og bygherren, ...

Microsoft Word Viewer - BA16700H.DOC - Højesteret

18. feb 2013 ... (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod. Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for. A. (advokat John Kahlke).

Microsoft Word Viewer - SA00400I.DOC - Højesteret

(kategori 2) i mappen "Joey Sleeping", ligesom tiltalte udbredte materialet ved at dele materialet ... til E. Foreholdt at der hos "Neo" er fundet billeder af D i samme mappe som serien af B, har ... 1: Anklageskriftet fra Statsadvokaten i Viborg, 2:.

Microsoft Word Viewer - BA13100I.DOC - Højesteret

6. nov 2014 ... Fliser ligger løse og fugerne er revnede ... Parterne er enige om, at spørgsmålene om forældelse, passivitet og erstatning er udgået af sagen ...

Microsoft Word Viewer - BA30200I.DOC - Højesteret

22. okt 2013 ... (nu 713) Sankt Annæ Vester Kvarter (Store Kongensgade 63 A, ... skellene mod naboejendommene matr.nr.ne 53, 669 og 670 Sankt Annæ ...

Microsoft Word Viewer - BK19400I.DOC - Højesteret

14. dec 2016 ... er ikke opdraget som Jehovas Vidner. De har holdt jul og fødselsdag m.v. Da han blev gift med A, viste han godt, at hun var Jehovas Vidne.

Microsoft Word Viewer - BK113007.DOC - Højesteret

9. dec 2016 ... boets udlægsbeløb med tillæg af rente, omkostningerne ved auktionen og salær til advokat. Poul Beck, der af Fogedretten i Odense var ...

Microsoft Word Viewer - BA08000C.DOC - Højesteret

7. jun 2016 ... Gramrode Møbelfabrik A/S. (advokat Johan Løje). I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 15. april 2016. Henrik Lehm og ...

Microsoft Word Viewer - BA32300H.DOC - Højesteret

29. okt 2013 ... blev herefter henvist til Hovedpineklinikken ved Glostrup Hospital. Hun blev afsluttet fra Hovedpineklinikken den 11. januar 2005, da man ikke ...

Microsoft Word Viewer - SK22100A.DOC - Højesteret

11. jan 2017 ... I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jytte Scharling, Vibeke ... Helmuth Petersen, Anders Boelskifte, Lone Damgaard, Pia Nøddebo Jen-.

Microsoft Word Viewer - BA196003.DOC - Højesteret

Afsagt den 30. august 2017 af Østre Landsrets 18. afdeling ... For at fremme elbiler i Københavns Kommune anbefaler Teknik- og Miljøfor- ... biler ud af de dyre parkeringszoner, ligesom selskabet ved årsskiftet 2016/2017 har ansøgt om.

Microsoft Word Viewer - BK156006.DOC - Højesteret

31. okt 2017 ... skabet BSB Svendborg Fogedretten i Svendborg om at indkalde C til møde på fogedrettens kontor med henblik på udsættelse af lejemålet ...

Microsoft Word Viewer - BA28000S.DOC - Højesteret

1) Automester Bramstrup ApS. 2) Steen Eithz Bentsen. (begge v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth). Dom afsagt af Retten i Svendborg den 26. marts 2014 (BS ...

Microsoft Word Viewer - BA24200I.DOC - Højesteret

29. aug 2016 ... Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, som var mandatar for B for byret og lands- ret, blev erklæret konkurs den 4. maj 2015.

Microsoft Word Viewer - BA05300T.DOC - Højesteret

12. jun 2014 ... (advokat Brit Elling) mod. Skatteministeriet. (kammeradvokaten ved advokat David Auken). Sag 54/2012. Kim Buch. (advokat Brit Elling) mod.

Microsoft Word Viewer - BA21700X.DOC - Højesteret

19. jan 2010 ... Frazzes øl ville kunne afsættes til svenskerne, da de kunne tage den med til Sverige ud over kvoten. ... på Sjælland, Ceres i Jylland, Albani på Fyn, Hancock i Skive, Thisted i Thy, Fuglsang i ... I dag forhandler Sundboden ikke.

Microsoft Word Viewer - BA00600G.DOC - Højesteret

dighed for elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov. Elektrifi- ceringen nødvendiggør blandt andet forhøjelse af en række broer.

Microsoft Word Viewer - BA02600F.DOC - Højesteret

21. sep 2017 ... Elly Mortensen og Aage Mortensen har over for påstand 1 nedlagt ... er omfattet af de deklaratoriske regler, der giver mulighed for en fri lejefastsættelse. ... De præceptive regler i lejelovens §§ 49-52 kan fraviges samlet eller ...

Microsoft Word Viewer - BK103004.DOC - Højesteret

1. okt 2012 ... Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen. (advokat Torben F. Pedersen) mod. Brix, Snedker og Tømrerfirma A/S under konkurs.

Microsoft Word Viewer - BA219003.DOC - Højesteret

Efter henvendelse fra formanden for Randers Bolig, Jan Guldmand, ... hjemmel til at opføre de ustøttede almene boliger, og at det vurderedes, at der havde ...

Microsoft Word Viewer - BA191012.DOC - Højesteret

15. jan 2015 ... Til brug for Højesterets behandling af sagen har Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM) besvaret en række spørgsmål fra parterne. CRM ...

Microsoft Word Viewer - SA02600F.DOC - Højesteret

5. okt 2016 ... Ud over skunklaboratoriet fandt politiet også 6 kg færdig skunk i en bil. ... anført, at en straf på 1 år og 6 måneders fængsel for dyrkning af 434 cannabis- ... indendørs dyrkede cannabisplanter (skunkplanter) og i hash, finder ...

Microsoft Word Viewer - BK038007.DOC - Højesteret

12. sep 2017 ... te testamente skulle tilfalde F i stedet tilfalder ovennævnte As bror B ... Den blanket, der skal indleveres til skifteretten som åbningsstatus i et ...

Microsoft Word Viewer - BA20000E.DOC - Højesteret

5. maj 2014 ... Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og ... gifter, som den enkelte a-kasse har afholdt til bl.a. efterløn i det foregående regnskabsår.

Microsoft Word Viewer - BA08200Q.DOC - Højesteret

25. aug 2015 ... dommen til nærmeste byskilt. Svar: Ejendommen er beliggende inden for byskiltet ”Strib”. Byskilte er vist med blå figur på kortbilag 1 og ...

Microsoft Word Viewer - BA02900O.DOC - Højesteret

13. jun 2016 ... Hjemmesiden for Udligningskontoret for Dansk Søfart (www.udligningskontoret.dk) inde- holder en ”Orientering om DIS og kompensation”.

Microsoft Word Viewer - BA25100O.DOC - Højesteret

Udligningskontoret. I forbindelse med iværksættelse af DIS-ordningen aftalte rederierne og de søfarendes orga- nisationer, at de søfarende under DIS-ordningen ...

Microsoft Word Viewer - BA101018.DOC - Højesteret

7. jun 2016 ... ... ejendommen Bjørnemose til salg med advokat Mogens Nørup-Han- ... er der afgivet forklaring af Michael Finke, Jens Hedegaard, Mogens.

Microsoft Word Viewer - BA064002.DOC - Højesteret

21. nov 2011 ... I en besøgsrapport fra Danvet vedrørende et besøg den 12. november ... Denne adgang var gratis for besætningsejere, dyrlæger og svine-.

Microsoft Word Viewer - BA026002.DOC - Højesteret

1. feb 2012 ... Ved lejekontrakt underskrevet af lejerne den 14. april 2011 lejede Elly og ... standard blanket, der ikke er autoriseret, hvorfor hele "tillægget" er ...

Microsoft Word Viewer - BA12000H.DOC - Højesteret

Livsforsikringen kan ikke sidestilles med en erhvervsmæssig kautionspræmie. Der er lagt særlig vægt på, at livsforsikringen er lagt til sikkerhed for et ukendt ...

Microsoft Word Viewer - BA14900H.DOC - Højesteret

2. maj 2017 ... den 26. juni 2014 på advokat Søren Lundsgaards kontor. ... ind i sagen, hvis advokat Søren Lundsgaard havde sagt, at det var en dårlig sag.

Microsoft Word Viewer - BA098014.DOC - Højesteret

10. sep 2014 ... ABC-Reoler skal til Peter Lassen betale 30.000 kr. i godtgørelse for ikke- ... ABC Reoler har navnlig anført, at Montana Møblers påstand er for ...

Microsoft Word Viewer - BA160014.DOC - Højesteret

Beregnergruppen foreslog endvidere, at taksterne for Danskuddannelse 1-3 blev fastsat til henholdsvis 30.000 kr., 18.000 kr. og 16.000 kr. pr. modul. Særligt om ...