Stigma - Lund University Publications - Lunds universitet

Erving Goffman (2007) publicerade sin bok Stigma – den avvikandes roll och identitet 1963, vilket innebär att fenomenet stigma var utmärkande redan 49 år ...

Stigma - Lund University Publications - Lunds universitet- Relaterede dokumenter

Stigma - Lund University Publications - Lunds universitet

Erving Goffman (2007) publicerade sin bok Stigma – den avvikandes roll och identitet 1963, vilket innebär att fenomenet stigma var utmärkande redan 49 år ...

dom - Lund University Publications - Lunds universitet

Elias benämner anomisk minoritet. 4.1.5 Motmakt. Elias (1999:xv-lvi) menar att det i de flesta länder finns ett antal termer som stigmatiserar andra grupper och ...

LEP, LHC, och SSC - Lund University Publications - Lunds universitet

empiriskt först 2012 då en tillräckligt kraftfull partikelaccelerator på forskningscentret CERN hade utvecklats. Med upptäckten av Higgsbosonen kom. CERN:s ...

lunds universitet magisteruppsats - Lund University Publications

'individueret'. Neutrum betyder 'ikke-individueret' og kan brugesbåde til at betegne stof eller masse (det utællelige) eller neksuale forhold der er utællelige.

Socialhögskolan - Lund University Publications - Lunds universitet

analysis was based on two theories; a theory of Per Revstedt and the pygmalioneffect. The study is based on qualitative interviews with seven person (six ...

polyamori - Lund University Publications - Lunds universitet

polyamorösa som monogama. Slutligen diskuteras studiens implikationer och förslag ges på framtida forskning. Nyckelord: polyamori, poly, icke-monogami, ...

Att ta på allvar? - Lund University Publications - Lunds universitet

rädsla att uppfattas som patetisk (i ordets nya betydelse), och hur denna konflikt syns i hans poesi. Marxisten Theodor W. Adornos syn på relationen mellan ...

Liberalism - Lund University Publications - Lunds universitet

tituleras liberalismens fader är John Locke, som på 1600-talet drevs av en stark tilltro till individens sunda förnuft. För Locke stod individens rätt till ett eget liv i ...

snapchat - Lund University Publications - Lunds universitet

Snapchat Jakt på uppmärksamhet eller frigörelse av jaget? Denna uppsats är skriven vid institutionen för kommunikation och medier vid Lunds. Universitet.

On the road 7 - Lund University Publications - Lunds universitet

ing today can be identified within the westernmost part of ... gists Ove and Evy Persson and Leif Jonsson had to adopt ... Hatt 1950; Nørlund 1950; Boas. 1980 ...

Minnen - Lund University Publications - Lunds universitet

Skandinavien: Kim Leines Kalak, Knud Romers Den som blinker er bange for døden, Hanne Ørstaviks Tiden det tar och Torgny Lindgrens Minnen. Hur förhåller ...

REDCap - Lund University Publications - Lunds universitet

2 jun 2014 ... 3.2 The KOL-Örestad platform - "REDCap". REDCap, Research Electronic Data Capture, is an EDC tool developed to fit a broader purpose and ...

Policing in - Lund University Publications - Lunds universitet

”At skabe ro og tryghed i området ved bl.a. at bringe de unges uacceptable ... Inbau et al inleder med att beskriva huvudsyftet med interrogation, det skall vara att ...

Byggvarubranschen - Lund University Publications - Lunds universitet

Bauhaus i Sverige i första hand handlade om att Bauhaus såg en chans att snabbt kunna etablera sig på en marknad, som var i starkt behov av nya ...

Andethed - Lund University Publications - Lunds universitet

SAN01. Sociologiska institutionen. Vt 2014. Socialantropologi. Vejleder: Ulf Johansson Dahre. ”Andethed”. Diskurser om 'den anden' i Mellemøsten og Vesten.

Abstract - Lund University Publications - Lunds universitet

amongst it founders are Alexander Bard, Jan Söderqvist and Joel Lindefors. The aim of this paper is to investigate the rituals, practices and activities of the ...

Ingenjörshandbok - Lund University Publications - Lunds universitet

1 mar 2010 ... Bestäm moment och tvärkraftsdiagram. Dimensionera balken i böjning ... förstärkning av en takstol. Husbock. Är ett skadedjur som angriper tall- ...

Thesis - Lund University Publications - Lunds universitet

A study based on the Industrial Symbiosis project in Landskrona, Sweden iii ... Indeed, it should not replace proper internal environmental work, but be its ... learning networks of firms who collectively seek to learn about and manage complex.

Ullared - Lund University Publications - Lunds universitet

29 jan 2010 ... förlagd på varuhuset Gekås i Ullared som medverkat i yrkessåpan ... Genom att utveckla sortiment och utbud och skapa nya erbjudanden inom ...

AI vid rekrytering - Lund University Publications - Lunds universitet

video till ett set av 20 000 poäng för ansiktsuttryck, tonläge samt ordval (Jia et al., ... konsekvent sätt. sen finns det ju också, som vi kom in på, adaptiv matrigma ...

Mötesplatser - Lund University Publications - Lunds universitet

Mannens hår har således sidbena, kvinnans har mittbena. Alla ... I The Harvill Press engelska översättning från 1993 av Saramagos roman med titeln The ...

EPS i grund - Lund University Publications - Lunds universitet

isolering i platta på mark kan ha för risker och konsekvenser ur ... ingen risk för grundens ångskydd men ger en halvering av grundens u-värde. De tester som ...

Not for Sale - Lund University Publications - Lunds universitet

(Munksøgård, Trekroner), and Mira Margaritha Cordsen from Experience. Ørestad ... non-‐profit groups, coined the term ecocity in his book, Ecocity Berkeley: Building ... by the increased number of privately owned restaurants, cafés and ice.

min skrivprocess - Lund University Publications - Lunds universitet

Ernest Hemingway, som strävade efter enkelhet och som verkligen ... Iakttagelserna blev en grund till mina första, stapplande försök till att skriva egna noveller.

Begreppssyntes - Lund University Publications - Lunds universitet

retoriska stilfigurer som kan ha en inverkan på förståelsen. Dock tros troper kunna underlätta för förståelsen vilket blir tydligt i nästa kapitel. Eftersom studenterna ...

Ledarskap - Lund University Publications - Lunds universitet

Therese Johansson, Clarion Collection Hotel Temperance. Cecilia Linnér, Comfort Hotel Malmö. Margaretha Korgol, Quality Hotel Konserthuset. Maja Jörding ...

med sprinkler - Lund University Publications - Lunds universitet

I rummet med brandfarliga varor på Överskottsbolaget förvaras många olika ämnen av varierande karaktär, många är mycket brandfarliga. De självstängande ...

Aeneiden - Lund University Publications - Lunds universitet

av Aeneiden, Vergilius' liv, Aeneiden som verk, antik medicin, metaforbegreppet och vad som är känt ... ändå icke de arma helt från det onda och alla kroppens ...

Har du PMS, eller? - Lund University Publications - Lunds universitet

psykologisk behandling för PMS och PMDS. Ytterligare kunskap om mekanismerna bakom PMS behövs för att förstå hur begreppet PMS påverkar och.

Vulkanism - Lund University Publications - Lunds universitet

22 maj 2014 ... Generellt kan vulkaner bildas vid tre olika områden: subduktionszoner, divergerande zoner samt vid hotspots. Vid subduktionszoner rör sig två.

Viss mosse 2 - Lund University Publications - Lunds universitet

fades. Utifrån mikroliter och spånteknik kan de två boplatsytorna dateras till senare delen av ... dock på att torven har haft ett surt pH-värde. Till skillnad från ...

Handel och vandel - Lund University Publications - Lunds universitet

läge? Även om en inbjudan till vänskapliga relationer kan skymtas vid dopet av Håkan ... det viset kunde bilda en förmögenhet, medan den som hade dåligt rykte eller bara ... 1687 är Mickel Jonason, som uppges vara 15 år 1701.373 Möjligen.

Uppsatsens titel - Lund University Publications - Lunds universitet

13 dec 2018 ... Ett begrepp som används är Hollywoodmodellen. Modellen handlar om hur man genom PR kan bygga ett starkt personligt varumärke. Uttrycket ...

Du sänder mörker - Lund University Publications - Lunds universitet

egyptisk hymn känd som Akhenatons solhymn. Vid en direkt jämförelse ... Att Ps. 104 som tros ha influerats av en hymn som hyllar en solgud väljer att beskriva ...

Nils Holgersson - Lund University Publications - Lunds universitet

nybyggda järnvägen med sin vän Sophie Elkan för att få se landet med egna ögon ... Gråfäll, den gamla hästen, samt mötet mellan två västgötar och jätten från ...

Den manliga horan - Lund University Publications - Lunds universitet

Promiskuöst sex, icke reproduktivt, gruppsex, generationsskillnader, sex mot betalning och homosexuellt sex är några av de sexuella praktiker som Rubin ...