stigma - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

14. mai 2009 ... Goffman retter sin stigmatiseringsteori til møtet mellom stigmatiserte og ”normale”, og han beskriver stigma som et spesielt forhold mellom ...

stigma - BORA - UiB - Universitetet i Bergen- Relaterede dokumenter

stigma - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

14. mai 2009 ... Goffman retter sin stigmatiseringsteori til møtet mellom stigmatiserte og ”normale”, og han beskriver stigma som et spesielt forhold mellom ...

Grunnbok for Bergen 1753 - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Lars Holte nu Lars Hels Herman Diderich Steenfeldt Kammer R: Peder ... Berte Rasmus datter og Niels Larsens Enke af Abelone Niels datters grund, giver 16 s:.

516.5Kb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

skulle skrive oppgave om boka, gikk tankene mine ofte til Walter Benjamin (1892-1940). ... Et hjem er, ideelt sett, et sted der vi kan ta erfaringene våre med inn, samle ... will be a garden where all of us as one child will sleep in our mother Eve, ...

756.7Kb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

3. sep 2018 ... Haust 2018. Samspelet mellom stad, erfaring og erindring i romanane. Stigninger og fald og New Forest av Josefine Klougart. Guro Solheim ...

297.6Kb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

10. mai 2019 ... Erstatningsretten er en lære om «stiftelse og utmåling av erstatningskrav».1 For å kunne få erstatning må tre kumulative vilkår være oppfylt.

OAS - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Begrepet OAS er knyttet til teorien om salutogenese, og handler om individets kognitive og emosjonelle ... Carl Rogers- Personlighedens psykologi. København: ...

PDF (870.4Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

10. nov 2012 ... Jeppe på Bjerget trekkes frem som sentrale i forfatterskapet. Romanen om Niels Klim omtales som et høydepunkt innenfor den filosofiske ...

42067540.pdf (534.1Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

0a0a rimmønster, har diktet mønsteret a00a, og således ligner diktet mer på Bibelens ubundne form enn en metrisk komponert salme. Følgelig minner diktet mer ...

Masteroppgave_Nordoen.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Ifølge Svensen er Markus-bøkene sterkt preget av intertekstualitet og ... innvending mot blant annet Olaf Bulls lyrikk: ”den er besvergende, i betydning tryglende,.

Masterthesis_Bugge.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Særlig m. h. til de shetlandske former hjams, hjamst jfr. da. dial. (jy.) hjamsk, adj., a) utidig, upasselig, b) halvtossed, fjantet, c) opfarende, ilsindet. –Forskjelligt fra.

PDF (4.096Mb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

gravid, farleg og umoralsk (Olga i «Fia», Tora i «Herre, miskunde dig–!» og Rakel ... indikasjon på kvar han opplever at kona plasserer sympatien sin. Dei går frå ...

Rus og rehabilitering - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Buprenorfiner) blir byttet mot ting som klær, snus eller tobakk, og det vektlegges ... Hvorvidt vi står på terskelen til en ny epoke, der myndighetenes tilnærming til ...

1.373Mb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

14. mai 2019 ... ein odder hund sku vera. OR fordi aig ein hund ne er. (43-44). Mannen sier han skal ta siste sjekk, men det eneste han gjør er å spørre ham om ...

Terningkast syv! - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Avisens layout må derfor bidra til å gi folk den informasjonen de er ute etter, på en effektiv måte: Avisen må gjøre det lett for leseren å få den informasjonen ...

AROMATERAPI - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

bivirkninger som sensitivitet, allergi og toksisitet generelt, og ved graviditet, fødsel, ... som for eksempel Mentolatum, Japansk peppermynteolje og Tigerbalsam.

1.759Mb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

e) Skriv ei novelle med tema a) homofili eller b) om å fortelje noko vanskeleg. (Dahl, et al. ... for «identitetstyveri», sender dette mektige signaler angående hvilke ...

141206971.pdf (499.9Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

En komparativ analyse av språk og identitetskonstrusjoner i Ett öga ... I «PLASTIKBLOMST» feirer familien nyttår, og det står om faren at «HAN GAV ET PAR.

Det nye regiteatret - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

sin versjon av en teatertekst som et helhetlig kunstverk, bestående av skuespillere, musikk, lys og scenografi” (Leirvåg og Eriksen, 2009: 91). Vidare er det slik at ...

129214164.pdf (908.1Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

utradisjonelle metodar som biting og snøballkasting set det endelege punktum for ... som Maren (Eva Sletto) i Godvakker-‐Maren (Knut Hergel, 1940), Bottolph (Arve ... (Jon Lennart Mjøen, Olav Engebretsen, 1954), I moralens navn (Olav ...

Masterthesis_Boe.pdf - Bora - Universitetet i Bergen

Fiksjonstekster og troverdighet, litt om diegetisk og ekstradiegetisk nivå. Med utgangspunkt i Seierstads egen sjangerplassering av sin bok, ”i en litterær form”, ...

133240527.pdf (604.4Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

14. mai 2015 ... sadles med min Elfenbeens Sadel, og mit med Guld og Perler af den ... Heltehistorier inkluderer Holberg et kapittel om to kvinner: Zenobia og ...

Canada - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Toronto er Canadas største og mest flerkulturelle by. Der gjennomførte jeg femten intervjuer med mennesker som jobber med innvandring på ulike nivåer og på ...

44159303.pdf (361.4Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

bruk av tobakk, tannens diagnose og posisjon, preoperative symptomer, om ... 325. 10. Blum, I.R., Contemporary views on dry socket (alveolar osteitis): a clinical ...

Masterthesis_Olsen.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Oversikt Tabeller og Figurer… ... 4.4.2 Skillelinjer Og Partisystem i Øst-Europa… ... omhandler mønstre for endring og konflikt i det politiske system (Larsen, ...

Masteroppgave - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Innenfor beslutningsteori er det nyttig å ha kjennskap til tre grunnleggende begrep; beslutningstaking, beslutning og beslutningsprosess (Enderud 1989:10).

om mat i litteraturen - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

14. feb 2017 ... Av Madeleine Joys Andersen ... maten på deres eget bord ... natten går hun ut av døren i grålysningen for å informere alle brødrene i.

Rettferdige ord - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Med andre ord: å fremvise et felles opphav, for å påvise på den ene siden at juristen kan bli en ... for den norske. Hva eiendomsrett, arverett og fri handel skal ... rettssikkerheten svikter, og aktualiserer dermed et gammelt spørsmål: Hvem skal.

121651369.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Framføring 1: Krim - Jo Nesbø og Unni Lindell. En gruppe på fire elever viste en film som de selv hadde lagd på forhånd. Konseptet deres var et talkshow som ...

et hundeliv - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Noe av det som skiller Coetzee fra svært mange andre sørafrikanske forfattere er at det ... gjenopprette det gode forholdet han en gang hadde til sin datter.

42591189.pdf (335.8Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Det har likevel ikkje alltid vore like enkelt å leite seg fram i mangfaldet av teoribøker, metodar og meiningar. Då har det vore godt å ha personar rundt som kunne ...

87653816.pdf (552.7Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Grågås. Noen lovtekster omtaler handlinger vi ikke kjenner fra andre lovtekster eller andre ... Norske hexeformularer og magiske opskrifter. Kristiania: Jacob ...

Hovedfagsoppgaven 13 - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Om nordmenns levemåte i et lokalsamfunn på Gran Canaria. Hovedfagsoppgave ... som hadde, da, sånn langtidsferie her og så fant vi ut at det var…” (Herman).

Paper I - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

refulgens Montfort, 1808; Hyrrokin sarcophaga Cedhagen, 1994) were commonly found. Distribution. (Figure 1.) To date, P. normani has been unambiguously.

Hovedfagsoppgave_Lothe.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

veldig turbulent i, altså Vietnam-krigen, Indokina-krigen og i kjølvannet av den, og da Vietnams invasjon av. Kampuchea, eller Kambodsja som det heter, ...

103565658.pdf (250.1Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Som i eksempelet med stillaset og grøften ovenfor følger det av forarbeidene at ... Imidlertid finnes det fortsatt restauranter som opererer med kun bordbestilling, ...

det nye tv-universet - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

26. apr 2018 ... reality-programmet Paradise Hotel (2009-) som publiserer med reklameinnslag på ... beste sendetid, fra klokken 19 til 24, i uke 40 i 2017.