Parodontitis - Tandlægebladet

Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlæge- bladet. Det betyder at de ... »Patienten bør tjekke tandlægepriser« af Trine Ganer.

Parodontitis - Tandlægebladet- Relaterede dokumenter

Parodontitis - Tandlægebladet

Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlæge- bladet. Det betyder at de ... »Patienten bør tjekke tandlægepriser« af Trine Ganer.

Komorbiditet ved marginal parodontitis - Tandlægebladet

Komorbiditet ved marginal parodontitis | VIDENSKAB & KLINIK ... ningen være komplicerende forhold med komorbiditet og me- ... remain to be defined. Some of ...

Sammenhængen mellem marginal parodontitis ... - Tandlægebladet

Iskæmisk hjertesygdom skyldes forkalknings processer i koronararterierne, idet der dannes ateromatøse plakker, der kan være stabile eller ustabile. Udviklingen ...

Parodontitis - Tandplejeren

helt rene. Ved parodontitis dannes der også tandsten under tand- ... tænder, men det er ikke sikkert. Hvis du er ... SoftPicks/tandstikker og tandtråd til at fjerne madrester og ... børste udfører selv den korrekte børstebevægelse og kan være.

Konference om parodontitis og komorbiditet - Tandlægeforeningen

Programmet for konferencen om parodontitis og komorbiditet består af faglige indlæg fra ... 11.00-11.30 Diabetes, iskæmisk hjertesygdom og parodontitis – hvad ved vi om ... Måske overraskende betyder mund-helsen en del for lever-helsen.

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte. Resumé ... på dyr, hvor ejerne ikke mistænkte tand- ... fælde af svær klinisk parodontitis i maxil- len og i ...

Komorbiditet ved parodontitis - Ugeskrift for Læger

25. mar 2019 ... Niels-Christian R. Holm1, Palle Holmstrup1 & Peter Riis Hansen2, 3. STATUSARTIKEL ... Hansen GM, Holmstrup P, Tolker-Nielsen T et al.

Sammenhængen mellem marginal parodontitis ... - Tannlegetidende

5. jan 2012 ... ... i koronararterierne, er en lidelse, hvis udvikling har en betydelig inflammatorisk komponent. Ved IHS fore- kommer forkalkningsprocesser i de ...

Tandlægebladet

1. okt 2010 ... målet fra forrige nummer af Tandlæge- bladet. 16 brugere ... J, Bond C. Applying the theory of planned ... Charlotte Nyby Østergaard, Aalborg,.

Klage - Tandlægebladet

www.tandklage.dk, hvor patienten vil blive guidet igen- nem. Her er hele klagesystemet udførligt beskrevet. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med Danske.

Cementoblastom - Tandlægebladet

og tumoren havde gennembrudt den lingvale knogle. Der blev foretaget grundig ... logisk forandring med øget sklerosering af knoglen omkring rodspidsen på en ...

Søvnbesvær - Tandlægebladet

Søvn defineres som en naturlig tilstand med sænket bevidsthedsniveau, men med mulighed for fuldstæn- dig vækning til vågen tilstand i løbet af sekunder til.

Tandlægeskræk - Tandlægebladet

15. aug 2007 ... danske undersøgelser, at 14 % af deres patienter er angst- fulde ... tallet af lange ord (over seks bogstaver) er minimeret, mens antallet af korte ...

Medieinfo 2020 - Tandlægebladet

B: 82 x H: 109 mm kr. 7.000. 1/8-side ... B: 195 x H: 272 mm kr. 18.280. 1/2-side ... dentaljob.dk og i. Tandlægebladet, får du 50% i rabat på annoncen i bladet.

Angst og sanseindtryk - Tandlægebladet

Den onde cirkel ved angstanfald. Man taler om angstens onde cirkel, circulus vitiosus, hvor angsten er selvforstærkende. Angstcirklen er inddelt i føl- gende ...

Tandplejer- uddannelsen - Tandlægebladet

ende uddannelse fra en af de to skoler for klinikassistenter og tandplejere (SKT) ved ... ansvar over for den ansættende tandlæge eller tandplejer. Det.

Xerostomi og ned- sat spytsekretion - Tandlægebladet

Andre kroniske inflammatoriske bindevævssygdomme med autoimmun baggrund, såsom reumatoid artritis, systemisk lupus erythematosus, sarkoidosis, ...

Biocider i tandlægepraksis - Tandlægebladet

af deres anvendelse, bivirkninger samt øvrige skadevirkninger. Enkelte af stofferne, som fx klorhexidin og natriumhypoklorit, kan anvendes til flere af de nævnte ...

Burkitts lymfom - Tandlægebladet

hvor benigne makrofager fagocyterer apoptoselegemerne re- sulterende i det karakteristiske histologiske billede med beteg- nelsen ”starry sky”. Tumorcellerne ...

Fokussanering før strålebehandling - Tandlægebladet

Strålebehandlingens bivirkninger. Selv med moderne strålebehandling er det uundgåeligt, at de normale væv i hoved-hals-området bliver medbestrålet.

Temanummer om agenesi - Tandlægebladet

Agenesi af tænder er defineret som medfødt mangel på en eller flere tænder, og det er den ... men varierer med dentition og tandtype og er afhængig af køn.

Nerveskader ved lokalanalgesi - Tandlægebladet

Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlæge bladet. Det betyder at de ... Kreds 3. Allan Bo Svendsen. Skolegade 10, st.

Probiotika og caries - Tandlægebladet

saliva (13,14), og konkluderer, at probiotika kan have en gavnlig i effekt i ... bivirkninger i løbet af perioden, men ingen af studierne rappor- terer om bivirkninger ...

Fødevareallergi og fødevareintolerance i et ... - Tandlægebladet

Mælkeallergi forekommer hos op til 1 % af alle spædbørn og udvikles typisk i det første leveår. Hovedparten vokser fra denne allergi, og 70 % af børn med ...

Fokussanering og hjerteklapsubstitution - Tandlægebladet

Bicuspid aortaklap. • Uopereret VSD (ventrikelseptumdefekt). • Ductus arteriosus persistens (DAP). • Coarctatio aortae (forsnævring af legemspulsåren).

Mundtørhed og fødeindtagelse - Tandlægebladet

Mundtørhed og fødeindtagelse. Anne Marie Lynge Pedersen, lektor, ph.d., Oral Patologi & Medi- ... Anne Marie Lynge Pedersen, e-mail: [email protected] ...

Klassifikation af temporomandibulære ... - Tandlægebladet

Det samme gælder hovedpine relateret til temporomandibulær ledsygdom (kæbeledsbesvær; G44.846/KO7.6) og hovedpine med udgangspunkt i andre ...

Orale virusinfektioner - Tandlægebladet

Det kliniske billede ved primær herpetisk gingivostomatitis er præget af vesikler ... Skoldkopper begynder sædvanligvis med let til moderat feber og ondt i hele ...

Odontologisk æstetik og etik - Tandlægebladet

handlinger af tandsættet ud fra en etisk synsvin- kel, især med fokus på æstetiske behandlingers biologiske aspekter og behovet for æstetisk tandbehandling.

Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse - Tandlægebladet

Charlotte Astrid Gehrt, stud.odont., Odontologisk Institut, Det Sund- hedsvidenskabelige ... Anja Weirsøe Dynesen, adjunkt, ph.d., cand.odont. og scient. i human ernæring ... spiseforstyrrelse, og her var egen læge tandlægernes foretrukne.

Fokussanering forud for indsættelse af knæ- og ... - Tandlægebladet

Forfatteroplysninger: Marcellino Fernandes, specialtandlæge,. Kæbekirurgisk Afd., Glostrup Hospital,. Specialtandlægerne Vestergade 2. 1456 København K.

Neoplasier i næse og bihuler - Tandlægebladet

Bihulerne underinddeles i sinus maxillaris, etmoidalis, frontalis og sphenoidalis ... I 2009 blev der i Danmark registreret 45 tilfælde af kræft i næse og bihuler hos ...

Udviklingsdefekter på de permanente incisiver ... - Tandlægebladet

i modningsfasen (12). Den gulbrune farve er udtryk for et la- vere mineralindhold i emaljen i forhold til helt hvide opaciteter. Mørk misfarvning af defekten kan ...

Problemer med vandkvaliteten i dentalunits ... - Tandlægebladet

26. dec 2008 ... tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet, relevans og fairness. ... Flemming Tolbod. Torvet 2. 5900 Rudkøbing. Tlf. 62 51 19 44 og 62 51 37 02. Kreds 5 ... 8450 Hammel. Tlf: 86961131.

Probiotika og orale sygdomme - Tandlægebladet

vende bakteriekulturer til mejeriprodukter såsom yoghurt, ost og is. Ud fra en ... med gingivitis blev bedt om at tygge probiotisk tyggegummi to gange dagligt i to ...

Mikrobiologiske forhold ved aggressive former for ... - Tandlægebladet

le bakteriers ætiologiske rolle har ændret sig på baggrund af data fra nyere studier udført med moderne mikrobiologiske teknikker. Nyeste om de mikro-.