Uppdragets art - Samla - Riksantikvarieämbetet

Skelettet i grav 1 har bedömts vara från en äldre man på 45 år och äldre, troligtvis närmare 55-60 år, men i avsaknad av pubis symfyser är det svårt att göra en ...

Uppdragets art - Samla - Riksantikvarieämbetet- Relaterede dokumenter

Uppdragets art - Samla - Riksantikvarieämbetet

Skelettet i grav 1 har bedömts vara från en äldre man på 45 år och äldre, troligtvis närmare 55-60 år, men i avsaknad av pubis symfyser är det svårt att göra en ...

BMC - Samla - Riksantikvarieämbetet

Vellingeblomman ämnade bygga ut sina verksamhetslokaler åt norr inom fornläm- ningsområdet som hör till en gravhög, registrerad som fornlämning nr 11.

Materialguiden - Samla - Riksantikvarieämbetet

Friesen, Otto von, Golv, fönster, färg och kalk, Hjälpreda i konsten att rusta upp hus och gårdar, Pappas bokförlag, 2004. Gustafsson, L., Spån, puts och solbänk ...

Labyrint och ryttarlek - Samla - Riksantikvarieämbetet

är gott om labyrinter i Sverige och Finland, där de vanligen ... Sverige och Finland där det länge funnits till- gängliga uppgifter om ... Trojalek och Tranedans.

Litteratur och kritik mm - Samla - Riksantikvarieämbetet

En docent i matematik som är kyrkligt verksam, det är någonting remar- kabelt. ... of Tofta Church, Gotland, of Dagsberg Church, Östergötland, of Börje Church.

Arkeologisk utredning - Samla - Riksantikvarieämbetet

Arkeologicentrums projektnr: P2016-013-Z Vemdalen. Län: Jämtland. Landskap: Härjedalen. Kommun: Härjedalen. Socken: Vemdalen. Fastigheter: Vemdalens ...

Stora Beddinge 47:5 - Samla - Riksantikvarieämbetet

Stora Beddinge 47:5 1. UV SYD RAPPORT 2006:34. ARKEOLOGISK UTREDNING 2006. Stora Beddinge 47:5. Skåne, Tullstorps socken, del av Stora Beddinge ...

Lussabacken norr - Samla - Riksantikvarieämbetet

buffer (pH 8.6) for 45 minutes at a voltage of 130v to drive the antigens and antibodies towards each other. Positive reactions appeared as a line of precipitation ...

Visa/öppna - Samla - Riksantikvarieämbetet

nom a) de kraftiga yxhuggen, b) garrottering- en och c) dränkningen. Härigenom offrades han ät tre olika gudar. En sådan död gavs endast åt en mycket speciell ...

Viared Västra - Samla - Riksantikvarieämbetet

det Viared Västra i Borås. ... utgörs av utmark under Borås stad, Viareds by och Boda by. Sydöstra ... Matjord: siltig, urlakad, humös sand med enstaka kolbitar 14.

Gatersered Norgård - Samla - Riksantikvarieämbetet

Eklanda Screen AB. Ansvarig institution : Bohusläns museum. Projektledare : Johan Peterson. Fältpersonal : Thomas Bergstrand, Johan Peterson,.

Guldbrakteater fra Trollhättan - Samla - Riksantikvarieämbetet

Two were found 1844, one depicting Týr and Fenrir, the other possibly Odin performing an ... hvor guden Tyr lægger sin hånd i gabet på Fenris - ulven og får den ...

Målningar av prins Eugen - Samla - Riksantikvarieämbetet

August Strindberg hade i sitt målarskrin malakitgrönt och bronspulver. I artikeln behandlas även färgförändringar och problem med förvaring av målerimaterialet.

The Nordic Symposium on Ruins - Samla - Riksantikvarieämbetet

Border Castle - Royal Palace - Ruin -. Restoring a ... the castle is owned by the Danish state and rented out to the municipality of Kolding which again rents the ...

Vild vikings vivre - Samla - Riksantikvarieämbetet

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2003_271. Ingår i: samla.raa.se ... [email protected] Inkdning ... av denna ideologi central för mina studier av.

Skåne : Landskapets kyrkor - Samla - Riksantikvarieämbetet

en andra kyrka i Malmö (Caroli 1683), som under denna tid var Danmarks viktigaste ... Till detta ska läggas att ytterligare minst två träkyrkor, S:t Andreas och S:t ...

Dalarna : Landskapets kyrkor - Samla - Riksantikvarieämbetet

Under medeltiden ingick Dalarnas kyrkor liksom nu i Västerås stift. Det är svårt att avgöra exakt hur många socknar som då fanns. Idre och Särna tillhörde Norge ...

S:t Ilians kyrkogård i Västerås - Samla - Riksantikvarieämbetet

Ilians kyrka omnämns första gången 1312. Detta var ... uppförandet av kyrkan S:t Ilian var ett uttryck för att det bildats en ... Romfartuna kyrka (Alström 2010b).

Uppland : Landskapets kyrkor - Samla - Riksantikvarieämbetet

Hjorthagens kyrka var den första där koret i stället fick en rund absidial form, vilket skulle återkomma i flera kyrkor. Få kyrkor och kapell saknar markerat kor.

Öland : Landskapets kyrkor - Samla - Riksantikvarieämbetet

Samtliga kyrkor har dock med undantag för Källa nya kyrka kvar sitt medel tida läge. ... I Gårdby, där kyrkan grundlagts 1840 efter Nils Isak Löf grens förslag ...

Dalsland : Landskapets kyrkor - Samla - Riksantikvarieämbetet

och Tösse har man behållit en äldre kyrka sedan man byggt en ny. Åmål var 1950 ... Andra hammare etablerades bland annat i Hanefors och i Forsbacka i Mo.

Gravfältsrester och gropar i Avelsäter - Samla - Riksantikvarieämbetet

4 apr 2014 ... kommunionsoffer (spår av måltider som tillrätts och intagits i de dödas eller ... kommunionsoffer på gravfältet, och det är möjligt att ...

Haninge kommun; Muskö socken - Samla - Riksantikvarieämbetet

ARKEOLOGISK UTREDNING. Arbottna på Muskö. Södermanland; Haninge kommun; Muskö socken; Arbottna 1:28. Dnr 3.1.1-1617-2013. Wivianne Bondesson ...

Attraktivitet - Riksantikvarieämbetet

ejendom almindeligt regnes for at have enten i kraft af sine arkitektoniske og æstetiske ... Exemplet Marieholm i Gnosjö. Jacob S. Jonsson, projektledare.

Fönster - Riksantikvarieämbetet

håller sig enligt dorisk ordning 1:2, enligt jonisk ordning ... I det följande redovisas kortfattat fönstrens stil ut- veckling. ... tektonisk stil och förhållningssätt. Tillfred ...

Fem pelare - Riksantikvarieämbetet

bart av den materiella miljön, utan också av de män niskor som tidigare har brukat ... Undersök ningen utfördes av Jes Kroman och Pernille skovgard vid. Kunstakademiets ... med en fals, är känsliga för åverkan och tekniskt pro blematiska med ...

Järnplåt - Riksantikvarieämbetet

Ä ven järnplåten hade emellertid ett så högt pris att tak täckning med plåt förblev exklusiv. Däremot kom plåt i ökad utsträckning till användning för list täckning ...

Kulturreservat - Riksantikvarieämbetet

Åsens by och Lillhärjåbygget är exempel på två skilda riktningar i detta avseende. Kulturreservaten präglas av ett brett engagemang vilket ökar möjligheterna till ...

bruk av ruiner - Riksantikvarieämbetet

på Gotland i samverkan med Gotlands Museum, Tyréns AB, Byggnadshyttan på Gotland, ... en ruin kommer av nödvändighet att ut- mynna i en kompromiss ... Det er ved ethvert indgreb meget vigtigt nøje at overveje, hvordan man behandler.

Medeltidsmästarnas färgval - Riksantikvarieämbetet

Johannes Rosenrod har skapat kalkmålningarna i Tensta kyrka norr om Uppsala, år 1437. Han kom från Tyskland, och var troligen bara verksam en kort tid i ...

Sammanfattning Workshop 7 - Riksantikvarieämbetet

1 (10). Sammanfattning till workshop VII med nätverket Arkeologiskt trä och kemi. Omkonservering – när, hur, varför? Bilaga: Beräkningar för löslighet för ...

Skiffer till tak - Riksantikvarieämbetet

Grythytteskiffer spikad i hål. Nordiska museet Stockholm. 1993. Dalslandsskiffer spikad i hak. Fasadbeklädnad på ett timmer hus i Flathult, Dalsland.

Riksintressanta kulturmiljöer - Riksantikvarieämbetet

Bjursten, Eva och Sunding, Kicki, 1998: Kulturmiljöer som riksintres- se – ett verksamt skydd?, ... P-O Remmare. Fredrik Blomqvist Birgitta Sander. Åsa Dahlin.

Kulturarv i krig och konflikt - Riksantikvarieämbetet

8 sep 2016 ... melser fokuserat på att stärka skyddet mot kulturarv i krigstid (se nedan), samt att stävja plundring och illegal handel med kulturegendom.

Religiösa rum för islam - FoU-rapport - Riksantikvarieämbetet

bönemattor med och utan qiblakompass, sjalar, radband, text- och moskébilder, torkad frukt, CD-skivor och kassetter med recitation av hela Koranen och – inte ...

Tidens tand : förebyggande konservering - Riksantikvarieämbetet

En ojämn, rostig eller dam- ... Man bör unvika billiga förvaringsboxar, då de ofta har sämre ... mer utan också i t.ex. parfymer, deodoranter och hårspray. Litteratur.