Kommuneplan Mariagerfjord - Mariagerfjord Kommune

2. maj 2018 ... overvejende på hoteller og camping- pladser. Det er afgørende, at der sikres tilstrækkelige udvidelsesmuligheder til både eksisterende og nye ...

Kommuneplan Mariagerfjord - Mariagerfjord Kommune- Relaterede dokumenter

Kommuneplan Mariagerfjord - Mariagerfjord Kommune

2. maj 2018 ... overvejende på hoteller og camping- pladser. Det er afgørende, at der sikres tilstrækkelige udvidelsesmuligheder til både eksisterende og nye ...

Fonden Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord - Mariagerfjord Kommune

Udpeget af: Lystfartøjsmuseet,. Nordjyllands. Historiske. Museum. Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig. Peter Johan. Leth, 1959, mand. Stilling: Værftsejer. Dato ...

Udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg - Mariagerfjord Kommune

15. jan 2020 ... Kortlægning af marin bundfauna mellem Øster Hurup og Als 1. BILAG 3 ... I forbindelse med etablering ved styret underboring vil der blive taget ...

Fremtidens Natur i Mariagerfjord Kommune - (DN) Mariagerfjord

[email protected] www.dn.dk. ISBN NR. 978-87-87030-06-9 mer, hvoraf totusinde er aktive og bruger en del ... Blomstrende træ, Bramslev Bakker. ... Toft Camping, ca.

mariagerfjord kommune - AWS

specielt Mariager og Hobro indeholder stær- ... udgivet kommuneatlas for den tidligere Mariager Kommune (1994). I forbindelse med ... giver sammen med den gamle skole på ... mentproduktion med fabriksbygninger, siloer, smedje, ringovn,.

MARIAGERFJORD KOMMUNE

Mariagerfjord Kommune indeholder fire stør- re hovedbyer: Arden, Hadsund, Hobro og Ma- riager. Både Hobro og Mariager har tidligere været overfartssteder ...

kortlægningsdel - Mariagerfjord Kommune

28. jun 2013 ... serende læger, dyrlæger, tandlæger mv. Klinisk ... affald indsamlet i tidligere Arden Kommune og Hadsund Kommuner bortskaffes til.

affaldsguide - Mariagerfjord Kommune

Hurup og Als samt på turistkontoret. De ... øerne i Øster Hurup og i Als. ... Møbler. • Madrasser. • Støvsugere. • Vaskemaskiner. Du kan ikke aflevere farligt affald ...

Als Genbrugsplads - Mariagerfjord Kommune

Genbrugsplads. Gældende. 2018. Åbningstider: Sommer - 1/4 - 30/9: Hverdage kl.11:00 - 18:00. Weekend og helligdage kl.10:00 - 18:00. Vinter - 1/10 - 31/3:.

1 Mødereferat - Mariagerfjord Kommune

11. jun 2018 ... Søren Wormslev, Nordjyske vil udfordre en række. ”lokale eksperter (vidner)” , og der vil være plenumdebat med fokus på de udfordringer der ...

Genhusning - Mariagerfjord Kommune

den nye bolig end i den gamle. Tilskuddet beregnes i forhold til nettohuslejen. Det vil sige huslejen eksklusiv varme, vand og el. Det første år dækker tilskuddet ...

Åbent Hus - Mariagerfjord Kommune

Her er også god plads til at tumle med dit barn. Page 3. Tid og sted: Hadsund alle tirsdage i ulige uger fra kl 10 ...

Familieiværksætterne - Mariagerfjord Kommune

Holdene startes op ud fra terminsdato. Derfor kan I forvente at skulle starte på hold i enten Hobro eller Hadsund. Tidspunkt: Fødselsforberedelse ved ...

Kloakering - Mariagerfjord Kommune

12. aug 2013 ... Bilag 1 kloakering 2013-2014 – Øster Hurup og Sønder Hurup ... 8 GO. Sellegårde Øst 4. Nr. Hurup By, Als. 8 G. Sellegårde Øst 5. Nr. Hurup By ...

Miljøkonsekvensrapport - Mariagerfjord Kommune

26. apr 2019 ... Starterstald B – øst” er søgt lovliggjort via bygogmiljo.dk. Nedenstående skitse viser produktionsarealet i samtlige bygningsafsnit.

16a Projektbeskrivelse og ... - Mariagerfjord Kommune

8. jul 2019 ... Nathalia Andersen. Miljørådgiver │ Cand.scient. i biologi. Tlf. 9635 1197 [email protected] Bilag til ansøgning om § 16a miljøgodkendelse ...

belysningsplan - Mariagerfjord Kommune

26. nov 2013 ... under den kommunale gadebelysning. Belysningsplanen omfatter derfor også de private gadelysforeninger, også i de tilfælde hvor de endnu ...

Lokaleanvisningsregler - Mariagerfjord Kommune

Mariager Bibliotek. 97 11 55 30. Hobro Bibliotek. 97 11 52 00. Mariagerfjord Plejecentre: Bernadottegården Hadsund. 97 11 46 65. De Gamles Gård Assens.

Lokalplan - Mariagerfjord Kommune

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Mariagerfjord Kommune om at ud ... baner, 2. udgave” skal der på jernbanestrækningen Aalborg-Randers holdes en.

Als Odde - Mariagerfjord Kommune

Åbningstider: Man.-ons.: kl. 10.00-15.30, tors. kl ... være sporadiske forekomster af blågrønalger, som tilføres med brakvand fra Øster- søen. Andre mikroskopiske ...

Telefonpolitik - Mariagerfjord Kommune

Telefonpolitik i Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommunes medarbejdere kan kontaktes pr. telefon enten direkte til den enkelte medarbejders lokal ...

Brugerundersøgelse - Mariagerfjord Kommune

Brugerundersøgelse i Brønderslev, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommunes børn og unge tandpleje november 2017. Rapporten er ...

Tilgængelighedsplan for Mariagerfjord Kommune

18. sep 2008 ... Lægehuset H.I. Biesgade. Lægehuset ... Tandlægerne. Tandlæge Bo Bloch ... Tandlæge Petersen, Askov og Bonde. Tandlæge Lene Rydahl.

Indsigelsesnotat. - Mariagerfjord Kommune

15) Øster Hurup Havn v. formand Niels Rasmussen, Havnen 24 9560 Hadsund ... færre finder sommerhusområdet interessant, og i et marked, som allerede.

De Utrolige År - Mariagerfjord Kommune

Gruppeledere på DUÅ-forløb: Christina Elvira Læsø. Marie Østergaard Sørensen mobil: 2311 8105 mobil: 2183 0568. Trine Fog. Tina Berg Cramer mobil: 5121 ...

Udkast til - Mariagerfjord Kommune

9. jul 2019 ... Jyllandsvej 14 og 18 samt Sjællandsvej 13, 9500 Hobro. 7fh, 7fc og 591 Hobro Markjorder. CVR-nr. ... Kort over virksomhedens beliggenhed .

Miljøgodkendelse - Mariagerfjord Kommune

9. maj 2017 ... MARIAGER EJENDOMS- OG VIKARSERVICE ApS ... Friluftsrådet i Nordjylland, v/Børge Poulsen, [email protected]

Den lille blå - Mariagerfjord Kommune

Børnelinealen. For at sikre en tidlig indsats og et godt tværfagligt samarbejde er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse af de udfordringer, et barn/en ung ...

Skovvision for Mariagerfjord Kommune

forvaltningen af de kommunale skove i de fire oprindelige kommuner, Arden, Hadsund,. Mariager og Hobro. Som følge af stor forskelligartethed i skovenes ...

Låenhusruten - Mariagerfjord Kommune

Langsodde, hvor der ofte er svømmefugle og en fin udsigt til Mariager. Længst mod vest støder du på en halvø, af nogle kaldet paradiset. Følg ruten mod nord til ...

Mariagerfjord Kommune - På forkant

... Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø,. Strynø ... såsom indbyggertal, beskæftigelse, ressourcer og sundhedstilstand.

Sildehagen - Mariagerfjord Kommune

Åbningstider: Man.-ons.: kl. 10.00-15.30 ... Sildehagen ligger ved Hobro på den nordlige side af Mariager Fjord. Stranden ligger lige ... giftigt for mennesker, men der iltsvindet kan medføre bunddyrdød og døde fisk, som skyller op og ... Badevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 917 af 27.6.2016) · Blå Flag. Litteratur. Litteratur.

Hvordan har du det? - Mariagerfjord Kommune

og Motion (KRAM-faktorerne) samt overvægt og en lang række alvorlige og ... hjælp fra både det professionelle sundhedsvæsen og fra det private sociale ...

Seniorrådet - Mariagerfjord Kommune

Kørsel til læge og speciallæge ... Det er læge, visitation eller kommu- ... Onsild. Sønder. Rostrup. O. Asferg strup. Hvilsom. Simested. Valsgård. Hørby. Døstrup.

Kvalitetsrapport - Mariagerfjord Kommune

Andel elever i 9. klasse, der har aflagt prøver ved FP9 ...18 ... være “gode” til læsning og matematik, hvilket også er samme tendens på ... forhold til tallet fra skoleåret 2015/16 på 2 %. • Det ses, at ... læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasse ... I december 2017 indførte Mariagerfjord Kommune des-.

udviklingsplan - Mariagerfjord Kommune

Hobro er Mariagerfjord Kommunes største by og er en dynamo for oplandet i forhold til servicetilbud og erhvervsud- ... etableret et superstop ved Hobro Station.