Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling, kræftplan III, cancer, bugspytkirtlen, pancreas ... APTT, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin).

Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen - Sundhedsstyrelsen- Relaterede dokumenter

Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling, kræftplan III, cancer, bugspytkirtlen, pancreas ... APTT, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin).

Pakkeforløb for kræft - Sundhedsstyrelsen

For lægerne var det styrkede multidisciplinære samarbejde en af de store ... peger entydigt i retning af én pakke, endsige af kræft, og da andre veje ind i ... I stedet for at fylde de ledige tider med andre patienter, er en anden metode at flytte den.

Pakkeforløb for kræft i urinvejene - Sundhedsstyrelsen

13. maj 2019 ... de særskilte forhold for hhv. blærekræft, nyrekræft samt nyrebækken- ... Omfanget af indgrebet bestemmes primært af tumorstørrelse/T-stadie.

Pakkeforløb for kræft hos børn - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Når et barn får kræft, involverer det hele familien. Udredning, behandling og pleje af børn med kræft tilrettelægges derfor ud fra principper om ...

Pakkeforløb for kræft i galdegangene - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Den primære forløbskoordinerende funktion har patientens sag, indtil den har været forelagt ved MDT-konference. Afhængigt af beslutningen ved ...

Indgang til pakkeforløb for kræft i urinvejene - Sundhedsstyrelsen

... 1. gangs dyrkningsverificeret urinvejsbetændelse og hæmaturi efter urinretention.) • Patienter over 60 år, hvor der findes mikroskopisk hæmaturi og minimum ...

Kræft i bugspytkirtlen

stykke tyndtarm op mod galdegangen og, hvis det er nødvendigt, også op mod ... Bugspytkirtlen er et lille organ, der på latin hedder pancreas. Den vejer.

National MDT konference ved kræft i bugspytkirtlen

11. apr 2019 ... hyppigst med pancreatoduodenektomi (Whipple´s operation). Patienter med lokalavance- ret ikke-resektabel eller metastatisk sygdom har en ...

Kræft i bugspytkirtlen - Kræftens Bekæmpelse webshop

(knude). Et tal efter T'et angiver, hvor stor knuden er. ... Efter en operation vil du blive anbefalet et halvt års forebyggende ... Læs mere på www.cancer.dk/kost ... sækken, galdeblæren, den nederste del af galdegangene og en del lymfeknuder.

Pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund

1. sep 2016 ... Initial behandling af kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken. 20. 5.1 ... Der skal tages stilling til kost, rygning, alkohol og ... (Hb, væsketal, trombocytter, PP/INR, APTT, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, blodsukker).

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer

er det vigtigt, at henvisende læge hurtigt får information herom, for at kunne ... om symptomer på recidiv og senfølger, samt hvor patienten skal henvende sig,.

Pakkeforløb for kræft i prostata, penis og testikel

rektaleksploration. 4.1.1 A. Risikogrupper. Mænd over 45 år med to eller flere nære slægtninge (far, farbror, farfar, bror, morfar, morbror) med kræft i prostata ...

Pakkeforløb for testikelkræft - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling, kræftplan III, cancer, testikel, testikelkræft, testis. Sprog: Dansk. Kategori: Faglig rådgivning.

Pakkeforløb for lungehindekræft - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Ekstrapleural pneumonektomi(EPP) omfatter fjernelse af lunge og af begge pleurahinder samt excision af diafragma og pericardium en bloc.

Pakkeforløb for prostatakræft - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... af urolog, onkolog, patolog og radiolog. Andre specialister kan involveres ved behov. Et med- lem kan bemyndiges til at træffe beslutninger på ...

Pakkeforløb for lungekræft - Sundhedsstyrelsen

for kræft: Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer; begreber, forløbstider og ... Stokes krave, neuropati, knoglesmerter og trommestikfingre, skuldersmerter.

Pakkeforløb for modermærkekræft - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... De første pakkeforløb på kræftområdet blev lavet på baggrund af en aftale ... Nyopstået eller hurtigt voksende knude i huden, eventuelt ... Ved særlige anatomiske lokalisationer som for eksempel ansigtet, især næse, øjenlåg.

Pakkeforløb for analkræft - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Mindre hyppigt ses ændret afføringsmønster, analkløe og sekretion. Fækal ... udover sædvanlig hudpleje kræve brug af steroidgel/creme.

Pakkeforløb for brystkræft - Sundhedsstyrelsen

tidlig intervention med ekstern kompression er gavnlig for forløbet af lymfødem (27). Systemiske senfølger ... DXA-scanning, med mindre der også er startet behandling med et osteoklasthæmmende middel. ... Region Nordjylland. Overlæge.

Pakkeforløb for primær hjernekræft - Sundhedsstyrelsen

Nyopstået epileptisk anfald hos voksne uden andre sandsynlige forklaringer som fx misbrug eller søvndeprivation. • Nyopstået adfærds-/personlighedsændring ...

Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. ... Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og ... Metastaser i leveren fra tarmkræft, egentligt: kolo-rektale levermetastaser, benævnes ... kræft-metastaser i leveren samt eventuel lever-kirurgisk behandling foregår ...

Pakkeforløb for hoved- og halskræft - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... En laryngektomeret patient har mistet den naturlige tale for altid, da ... sensibilitetsforstyrrelser, lymfødem samt tab af smags og lugtesans.

Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling, kræftplan III, cancer, sarkomer, knogle, bløddele. Sprog: Dansk. Kategori: Faglig rådgivning.

Indgang til pakkeforløb for primær hjernekræft - Sundhedsstyrelsen

eller søvndeprivation. • Nyopstået adfærds-/personlighedsændring eller kognitive deficits, progredierende over uger/få må- neder uden andre sandsynlige ...

Pakkeforløb for kroniske myeloide sygdomme - Sundhedsstyrelsen

1. sep 2016 ... svært umiddelbart at skelne mellem symptomerne på kronisk myeloide sygdomme og akut ... uden holdepunkt for mangeltilstand (cobalamin, folat, ferritin)) ... PV har forhøjet hæmatokrit, evt. ledsaget af leuko- og trombocytose.

kræft i danmark - Sundhedsstyrelsen

1. jun 2005 ... Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse. Udarbejdet af en ... Testikelkræft er ikke medtaget i nærværende rapport pga. en ...

Kræft i tyktarm og endetarm - Sundhedsstyrelsen

Tyktarmen hedder på latin colon og endetarmen rectum. Deraf kommer den ... optræde i tyktarm såvel som tyndtarm. CT – computerassisteret (axial) tomografi.

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos - Sundhedsstyrelsen

4. okt 2017 ... Videns opsamling på senfølger efter kræft hos voksne - litteratur review ... verden over ikke er enige om, hvordan senfølger skal defineres - ej heller hvornår ... tage systematiske reviews, metaanalyser samt andre ... I Tabel 3a og 3b kan man se, hvor meget ny alvorlig komorbiditet der er kommet til efter hen-.

Diagnostisk pakkeforløb

sænkning (SR) eller forhøjet calcium ... albumin, glucose, bilirubin, ALAT, basisk fosfatase, pancreasspecifik amylase, LDH, IgG-A-M, TSH, M-komponent og. PP.

Læs Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungekræft

Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling, kræftplan III, cancer, lungekræft, lunge. Sprog: Dansk. Kategori: Faglig rådgivning. Version: 3.1. Versionsdato: 1.

Pakkeforløb på hjerteområdet - VIVE

En EKKO-undersøgelse er en ultralydsundersøgelse af hjertet og kan udføres af en specialuddannet sygeplejerske eller en speciallæge. Un- dersøgelsen varer ca ...

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk). • Prostataspecifikt antigen(PSA( overstiger den aldersspecifikke grænseværdi samtidig med, ...

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt - Sundhed.dk

Risikoen ved en hjerteklapoperation er ikke negligeabel (se afsnit 7.1.2), og kan estimeres ved brug af Euroscore (www.euroscore.org). Ved hjertekonferencen ...

Pakkeforløb - Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Frederiksberg: PC F. Psykiatrisk Center ... Manualiseret: Ja, manualiseret MBT og Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) i forskellige formater.

Diagnostisk pakkeforløb - Region Midtjylland

30. apr 2012 ... kunne være kræft, sker i samarbejde mellem den praktiserende læge og ... o Hgb, MCV, MCHC, L D, retikulocytter, trombocytter, CRP, Na, K, ...

Pakkeforløb til udredning - Danske Regioner

Der kan også anvendes struktureret observation som ADOS. I interviewet kan der indgå optagelse/ gennemgang af enklere ratingscales mv., fx Hamiltons test.