N-ro 2 de majo 2013 - esperanto.dk

Oni povas kelkfoje envii la sukcesojn en tiuj landoj, kie la angla lingvo estas tro malfacile ... minuta intervjuo de Poul Friis al Robert Phillipson. Jyllands-Posten ...

N-ro 2 de majo 2013 - esperanto.dk- Relaterede dokumenter

N-ro 2 de majo 2013 - esperanto.dk

Oni povas kelkfoje envii la sukcesojn en tiuj landoj, kie la angla lingvo estas tro malfacile ... minuta intervjuo de Poul Friis al Robert Phillipson. Jyllands-Posten ...

Werner Bormann (1931-2013) - esperanto.dk

Ballerup. Ilin gvidas nia samideanino Halina Komar. La membroj kiuj pasintjare ... Vendrede la 23.8: 22.15 – 22.45 en la scenejo TUK-TUK. Dimanĉe la 25.8: ...

Fjodor Dostojevskij en Esperanto - La Ondo de Esperanto

la ĉefaj vivoŝtupoj de Fjodor Dostojevskij kaj prezenti ĉefajn specifaĵojn de la stilo ... Fjodor Miĥajloviĉ Dostojevskij (Достоевский) naskiĝis la 30an de oktobro ...

Esperanto i lommen! - Esperanto-Bretonio

Grammatik: hele Esperantos grammatik på et. A4-ark. • Øvelser: ... kursus eller begynde at bruge esperanto med ... morgaŭ = imorgen, nur = kun nun = nu ... morgen maten-o ild fajr-o musik muzik-o imens dum national naci-a indtil ĝis natur.

Dis! - Esperanto.net

ekde morgaŭ ne plu haveblus. Unue mi ne rekonis ŝin, sed ŝi turnis al mi la rigardon, elspiris blankan nubeton, flustris raŭkan ”saluton” sen ŝanĝo de mieno, kaj ...

en Danio - esperanto.dk

tiun jaron je kunveno en Himmerlandshus. Kiam mi transprenis la laboron, mi devis multon fari – ne laste ĉar mia antaŭulo lasis min mem eltrovi, kiel la laboro ...

Kapabligo - esperanto.dk

Jernbanefritid: Årets gang i esperantoforeningen. 01.08.: Sjællandske: Esperanto burde erstatte engelsk, intervjuo kun. E Henning Olsen okaze de la 125jariĝo ...

N-ro 2 de aprilo 2011 - esperanto.dk

la 13-an de aprilo je la 19.30 horo en Medborgerhuset, Danasvej. 30B, 2-a etaĝo, lokalo 1. Frederiksberg (aŭtobuso n-ro 29 aŭ per metroo al stacio Forum): La ...

La Ondo de Esperanto, 2011, n-ro 5 (211)

kun „iuj prezoj (la kursoj mem estas sen- pagaj), skribu al [email protected] Douglas ... [Donaco de Jan Werner]. Ricevitaj gazetoj. EAB Update, 2012/57; ...

N-ro 3 de junio 2010 - esperanto.dk

modermælken. Februaro: Jernbanefritid: DEFA på Danmarks sprogmuseum. Prelego de Lene kaj Jan Niemann pri Irlando menciita 3-foje en Næstved- medioj.

154-155 - Esperanto-Ligo en Israelo

Helsingør. Eble pro la lasta parolado de karisma UEA-prezidanto, Ivo. Lapenna, kiun li ... renkontiĝon de Israelaj Esperantistoj en la kafejo "Kafe-Kafe", samloke.

Jerzy Fornal - Esperanto

52 64 44 72 [email protected] Presado: DDFO. Adresŝanĝoj al: La prezidantino (adreso supre). Represo de artikoloj el EeD estas permesata kun indiko de la ...

Madrida Esperanto-Liceo

NOVA TTT-PAØO DE HEF: www.esperanto-es.net. EXPOLINGUA - 2001. 9ª øis la 22ª de aprilo, en la pavilono 11 (“la pipa”) æe la foirejo de “Casa de Campo”.

Untitled - Esperanto Nederland

liatino staris malproktentis lån plej a Kisis liajn. 172. BENSON ... la lago, car la forta sunbrilo kaj la arda sablo kriu: "a vivo estas vantajo" kaj ebriiĝu sovaĝe.

Iom pli da Esperantio mi petas! - Espéranto Québec

SEBO okazos de la 6-a øis la 8-a de junio en Montrealo, kadre de la bicikla festivalo. Se vi alvenos frue vendrede, vi povos partopreni la noktan bicikladon tra la ...

Esperanto-Dansk Ordbog - javabog.dk

ekstera ydre, udvendig, udvortes; la. ~ flanko ydersiden, den udvendige side ... røde farvestof) hemoroido [med] hæmoride (udvidet åre ved endetarmen).

kampanjo eichholz - Espéranto Québec

ESK dissendis øis nun (februaro 2001) entute 338 librojn. Ankoraý, dank'al informoj æe retpaøo, ni ricevas petojn por ricevi la libron de novaj retpoþtaj.

Rotaria Mondkongreso en Kopenhago - esperanto.dk

vin al aŭtunaj prelegoj en Medborgerhuset, Danasvej 30 B, salono n ro 1, 2a etaĝo, unufoje monate dum la vintra sezono je 19:30h. Enirprezo po 10 kr kaj ...

La ĉapo de la sterko-vermo - Esperanto.net

De lundo øis vendredo Silja laboris en alia urbo, tiel ke þi pasigis kun Hannu nur la semajnfinojn. Post agrablaj sabato kaj dimanæo kune kun ili, la vesperon de ...

HOTEL ESPERANTO » RAHMENPROGRAMM 2019

Ballondekoration. 34. » 5. Musik. 35 – 44. Trommel- & Musik-Events. 35. Team- & Führungskräftetraining. 36. Musikalische Teamevents. 37. Teambuilding mit ...

HOTEL ESPERANTO » RAHMENPROGRAMM 2020

Ballondekoration. 30. » 5. Musik. 31 – 39. Trommel- & Musik-Events. 31. Team- & Führungskräftetraining. 32. Musikalische Teamevents. 33. Teambuilding mit ...

Avisdikt i Norge – bok på esperanto i Italia - dimu.org

Det ein i tidle- gare tider oftast tenkte på var lyrikk i strofisk form, aller helst med rim. Det var ikkje bare forlaga som tok hand om lyrikken, og gav ut diktsam- lingar i ...

Moreel Esperanto Naar een autonome ethiek

dus te laks op. Derhalve dient zich een concurrent voor de ... Het probleem, aldus Peter de Rosa, is dat Rome met zijn honger naar macht het katholicisme in ...

Esploro de Stefan MacGill - Revuo Esperanto

kaj rajtas elekti kaj meti sur sian teleron tiom kiom oni deziras. La haveblaj sen pagaj trinkaĵoj estas akvo (vesi), lakto (maito) kaj iom dolĉa duon biero (kotikalja).

Pakado en esperanto KEA profesiigas sin Grava asembleo ...

KEA, kiu danke al la pagataj tradukservoj povas antaývidi la kvalitan salton ... Bib esp kaj trov uea. Kon ano son. Of deb dif ekz. Ali esp me ekz. He. 3, ana tiel res.

3e Conférence mondiale sur l'enseignement de l'espéranto - Svisa ...

Kaj mi komencis envii la kelkajn ĉeajn esperantistojn, kiuj kapablis ... „k“ in kimono, „l“ come „L“ in Luigi, „m“ come „m“ in mamma, „n“ come „n“ in nuovo, „o“ ...

la Varsovia cenzuristo M. F. Zamenhof - La Ondo de Esperanto

La „efan parton en Planedo kantis la fama litova kantistino Jurga. Šeduikyt¡. ... slange malbonega negoco: “‚u ›ajs estas latina?” demandis Ernesto. “Ne tute,” mi ...

Sezonaj krimromanetoj de Sten Johansson - Esperanto.net

Halmtorvet, Istedgade...” ”Bone ... Iu inspektoro Bagger volas ekscii, ĉu la kazo ankoraŭ ... Vagn Bagger supozas, ke tio estas nova ekzemplo de sveda humuro,.

Brokantaj libroj (laŭ aŭtoro) - Internacia Esperanto-Instituto

Dansk Esp. Vorlag. 1957. 64. € 3,00. JENSEN (k.a.). (komp.) Ry-Kantareto. Ry. Sky†es Forlag. 1938. 20. € 3,00. JEROME, K. Tri homoj en boato. BADASH, G.

Æiutaga informilo de BET- 40 en Birštonas - Litova Esperanto-Asocio

aleo por promenado. Busetoj de Birštonas al Kaunas veturadas æiun duonhoron ekde la 6a horo matene øis la 21a horo vespere. Øis Kaunas estas 40 km kaj ...

С Новым, 2013 годом! Happy New Year 2013! - научный ...

10 май 2002 ... H.J.H. Brouwers // 8th fib PhD Symposium in Kgs. Lyngby. Denmark. 2010. 9. Sanchez F., Ince C. Microstructure and macroscopic properties of ...

Sailwave results for Palby Fyn Cup 2013 at 31 maj - 2 juni - 2013 2016

Sejlklubben Neptun Vejle 689.8. DNF. 5. DeLt nr. Baadtype ... Sejlklubben Egensedybet 681.0. 01/6/[email protected]:31:31 ... Skovshoved Bådlaug. 596.4•. DNF. 7. 104.

OECD Forum 2013, List of Participants as of 20 May 2013

Frédéric. LABARRERE. Ambassade de la Principauté de Monaco. Diplomat ... LARRAÍN. Ministry of Finance. Minister. Chile. Cristián. LARROULET ... Paula. RISIKKO. Ministry of Social Affairs and Health. Minister of Social Affairs and Health ... Norway. Björn. RZOSKA. Flemish Parliament. Member of Parliament. Belgium.

2013. 2013 International Paper Annual Report. (pdf)

the Bellevue box plant facility which was closed in 2010, a pre-tax charge of $1 million ($0 million after taxes) for costs associated with the divestiture of three ...

Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 af 6. december 2013 ...

7. dec 2013 ... maksimalgrænseværdierne for arsen, cadmium, bly, nitrit, flygtig sennepsolie og skadelige botaniske urenheder. (EØS-relevant tekst).

2013-07 Juli 2013.pdf - Svenska filminstitutet

4 sep 2013 ... 1 406 542 20th Century Fox. 2013-05-24 USA. 14 The Internship. 16 567. 1 625 794 20th Century Fox. 2013-06-22 USA. 15 Den store Gatsby.